AcasăEconomieINS: În România, în anul 2021, s-au cheltuit 5,616 miliarde lei pentru...

INS: În România, în anul 2021, s-au cheltuit 5,616 miliarde lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, adică 0,48% din PIB

”Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,48% din PIB, din care: 0,29% pentru sectorul privat şi 0,19% pentru sectorul public. În România, în anul 2021, s-au cheltuit 5.616.600.000 lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare. La sfârşitul anului 2021, 47.011 salariaţi îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare, în creştere cu 3,8 % faţă de anul 2020”, arată datele INS.

În anul 2021, au fost cheltuite 5,616 miliarde lei pentru cele patru sectoare de performanţă ale activităţii de cercetare-dezvoltare, din care 5,135 miliarde lei cheltuieli curente (91,4%) şi 481,2 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 8,6%).

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2021, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 51,8%, urmate de fondurile publice (inclusiv fondurile publice generale universitare), respectiv 31,6%.

În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unitǎţile din sectorul guvernamental (73,1%), urmate de unitǎţile din sectorul învăţământ superior (65,6%).

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul mediului de afaceri (57,4%), sectorul guvernamental (24,6%) şi sectorul învăţământ superior (17%).

La 31 decembrie 2021, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 47.011 salariaţi, din care 21.617 erau femei, respectiv 46%. Din numărul total, 14.954 lucrau în mediul de afaceri, în timp ce 19.034 lucrau în învăţământul superior, iar 12.635 în sectorul guvernamental. 388 lucrau în sectorul privat non-profit.

După nivelul de pregătire profesională, 85,8% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2021, aveau studii superioare (40.320 salariaţi), iar 14,2% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (6.691 salariaţi).

În anul 2021, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18.982 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 9.425 femei.

În funcţie de orele efectiv lucrate, 72,9% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul 2021, au lucrat normă întreagă de timp.

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2021, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetaredezvoltare a fost reprezentată de cercetători 62,4% din total, respectiv 29.347 salariaţi, în creştere cu 1.257 salariaţi, comparativ cu anul 2020.

 

Ultimele Articole