AcasăEconomieINS: În trimestrul II 2022, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut...

INS: În trimestrul II 2022, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut cu 1.300 faţă de trimestrul anterior, la 46.000

”În trimestrul II 2022, numărul locurilor de muncă vacante a fost 46.000, în scădere cu 1.300 faţă de trimestrul anterior. Rata locurilor de muncă vacante estimată pentru trimestrul II 2022 a fost 0,91%, în scădere cu 0,04 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent. Comparativ cu acelaşi trimestru al anului 2021, rata locurilor de muncă vacante a crescut cu 0,11 puncte procentuale, iar numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 6.500”, arată datele INS.

În trimestrul II 2022, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în administraţia publică (1,84%), distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (1,63%) şi activităţi de spectacole, culturale şi recreative (1,60%).

 În industria prelucrătoare s-a concentrat aproape o pătrime din numărul total al locurilor de muncă vacante (11.400 locuri vacante), cu o valoare a ratei de 1,04%. Sectorul bugetar a însumat circa 25% din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 5.300 locuri vacante s-au regăsit în sănătate şi asistenţă socială, 5.000 locuri vacante în administraţia publică, iar 1.200 locuri vacante în învăţământ.

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai mici valori în alte activităţi de servicii (0,24%) şi în industria extractivă (0,30%). Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în tranzacţii imobiliare, alte activităţi de servicii, respectiv în industria extractivă (0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

Trimestrul II 2022 comparativ cu perioadele precedente

Prin comparaţie cu trimestrul precedent, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat cele mai relevante creşteri în administraţia publică (+0,12 puncte procentuale), sănătate şi asistenţă socială (+0,11 puncte procentuale), respectiv în industria extractivă (+0,10 puncte procentuale).

Relativ la numărul locurilor de muncă vacante, acesta a cunoscut cele mai importante creşteri în sănătate şi asistenţă socială şi în industria prelucrătoare (+0,4 mii locuri vacante pentru fiecare în parte), urmate de administraţia publică (+0,3 mii locuri vacante).

 Cele mai semnificative scăderi, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante, s-au regăsit în intermedieri financiare şi asigurări (-0,35 puncte procentuale, respectiv -0,3 mii locuri vacante) şi în informaţii şi comunicaţii (-0,28 puncte procentuale, respectiv -0,5 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, mare majoritatea a activităţilor economice au cunoscut creşteri ale celor doi indicatori. Astfel, cele mai semnificative creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,40 puncte procentuale) şi în intermedieri financiare şi asigurări (+0,36 puncte procentuale).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cea mai importantă creştere s-a observat în industria prelucrătoare (+3,4 mii locuri vacante).

La polul opus, singurele scăderi, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante, s-au regăsit în administraţia publică (-0,21 puncte procentuale, respectiv -0,7 mii locuri vacante), sănătate şi asistenţă socială (-0,19 puncte procentuale, respectiv -0,5 mii locuri vacante), respectiv în activităţi de spectacole, culturale şi recreative (-0,15 puncte procentuale, respectiv -0,02 mii locuri vacante).

Rata şi numărul locurilor de muncă vacante pe grupe majore de ocupaţii

În trimestrul II 2022, cele mai mari valori, atât ale ratei, cât şi ale numărului locurilor de muncă vacante, s-au înregistrat pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (1,23%, respectiv 13.900 locuri vacante).

Cele mai mici valori ale celor doi indicatori s-au înregistrat pentru ocupaţiile de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (0,48%, respectiv 1,8 mii locuri vacante) şi de lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,50%, respectiv 0,1 mii locuri vacante).

Trimestrul II 2022 comparativ cu perioadele precedente

Comparativ cu trimestrul precedent, singurele creşteri ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit în rȃndul ocupaţiilor de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 (+0,03 puncte procentuale), respectiv de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,02 puncte procentuale).

 În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai mari creşteri au fost pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,3 mii locuri vacante), respectiv de membri ai corpului legislativ, ai executivului, înalţi conducători ai administraţiei publice, conducători şi funcţionari superiori – grupa majoră 1 şi operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (+0,1 mii locuri vacante pentru fiecare în parte).

La polul opus, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat scăderi mai mari în rândul ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (-0,15 puncte procentuale), lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6, respectiv în ocupaţiile elementare – grupa majoră 9 (-0,07 puncte procentuale pentru fiecare în parte).

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut scăderi mai relevante în rândul ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (-1,1 mii locuri vacante), urmate de ocupaţiile elementare – grupa majoră 9 (-0,4 mii locuri vacante), şi de cele de muncitori calificaţi şi asimilaţi – grupa majoră 7 (-0,3 mii locuri vacante).

Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, cu excepţia ocupaţiilor de lucrători în domeniul serviciilor – grupa majoră 5 (-0,03 puncte procentuale, respectiv -0,02 mii locuri vacante), cei doi indicatori au înregistrat creşteri pentru toate grupele majore de ocupaţii.

Astfel, atât în ceea ce priveşte rata, cât şi numărul locurilor de muncă vacante, cele mai relevante creşteri s-au observat în rândul ocupaţiilor de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (+0,26 puncte procentuale, respectiv +1,4 mii locuri vacante), specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (+0,20 puncte procentuale, respectiv +2,5 mii locuri vacante), respectiv în ocupaţiile elementare – grupa majoră 9 (+0,14 puncte procentuale, respectiv +1,1 mii locuri vacante).

 

Ultimele Articole