AcasăEconomieINS: Producţia industrială a crescut anul trecut ca serie brută cu 7,1%,...

INS: Producţia industrială a crescut anul trecut ca serie brută cu 7,1%, faţă de 2020

“În perioada 1.I – 3 1 . X I I .202 1 , comparativ c u perioada 1.I – 3 1 . X I I .2020 , producţia industrială (serie brută) a crescut cu 7 , 1 %, datorită creşterilor înregistrate de p roducţi a şi furnizarea de energie electrică şi termică , gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1 1 , 3 %) şi industria prelucrătoare (+ 7 %) . I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 2 , 3 %”, arată datele INS.

În luna dec e mbrie 20 2 1 , producţia industrial ă ( serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 7 , 9 % . I ndustria prelucrătoare a scăzut cu 12,3%, în timp ce p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi i ndustri a extractiv ă au crescut cu 14,9 % , respec tiv cu 1,5% . Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , a fost mai mare faţă de luna precedentă cu 1 , 2 % , ca efect al creşterilor înregistrate în ce le trei sectoare industriale: p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1,6%), i ndustria extractiv ă (+1,1%) şi i ndustri a prelucrătoare (+ 1 % ) .

Faţă de luna corespunzătoare din anul precedent, producţia industrială (serie brută) a cresc ut cu 2 % ca urmar e a creşt e r ilor î nregistrate de p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+8 , 1 %) şi industria prelucrătoare (+1 ,1 %) . I ndustri a extractiv ă a scăz ut cu 3 , 6 % .

Producţia industrială, serie ajustată în funcţ ie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , a fost mai mică cu 1 , 1 %, din cauza scăderilor înregistrate de i ndustria extractiv ă ( – 4 %) şi i ndustri a prelucrătoare ( – 1, 9 %) . P roducţi a şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat a crescu t cu 8 , 9 %.


 

Ultimele Articole