INS: Producţia industrială a crescut în primele opt luni cu 12,7% ca serie brută, faţă de aceeaşi perioadă din anul trecut

„În perioada 1.I – 3 1 . V I I I .202 1 , comparativ c u perioada 1.I – 3 1 . V I I I .2020 , producţia industrială (serie brută) a crescut cu 1 2 , 7 %, ca urmare a creşterilor înregistrate de industri a prelucrătoare (+1 3 , 7 %) şi p roducţi a şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+1 2 , 3 %). I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 1 , 6 %. Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de se zonalitate , în perioada 1.I – 3 1 . V I I I .2021 , comparativ c u perioada 1.I – 3 1 . V I I I . 2020 , a fost mai mare cu 1 3 , 1 %, ca efect a l creşterilor înregistrate în industria prelucrătoare (+1 3 , 2 %) şi p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat ( + 1 2 , 4 %). I ndustri a extractiv ă a scăzut cu 2 , 1 %”, arată datele INS.

În luna august 20 2 1 , producţia industrială ( serie brută) a scăzut faţă de luna precedentă cu 9 , 9 % ca urmare a scăderilor înregistrate în cele trei sectoare industriale: industria prelucrătoare ( – 1 1 , 4 %) , p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat ( – 4,0%) şi i ndustri a extractiv ă ( – 1 , 6%) .

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , a rămas la acelaşi nivel faţă de luna prec edentă . Industria prelucrătoare a crescut 0,1%, în timp ce p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat şi i ndustri a extractiv ă au scăzut cu 3,5%, respectiv cu 2,6%.

Faţă de luna corespunzătoare din anul pre cedent, producţia industrială (serie brută) a crescut cu 3 %, ca efect al creşter ilor î nregistrate de p roducţi a şi furniz area de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+ 7 , 4 %) , industria prelucrătoare (+2 , 5 %) şi i ndustri a extract iv ă (+0,5%) .

Producţia industrială, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate , a fost mai mare cu 0,5 %, datorită creşter ii p roducţi ei şi furniz ării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (+ 7 , 8 %) şi industri ei extractiv e (+ 0 , 5 %) . I ndustri a prelucrătoare a scăzut cu 1 %.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed