AcasăEconomieINS: Produsul Intern Brut a crescut în 2021 cu 5,6%, faţă de...

INS: Produsul Intern Brut a crescut în 2021 cu 5,6%, faţă de 2020. În trimestrul IV, economia României a scăzut cu 0,5% comparativ cu trimestrul III 2021

“Produsul intern brut în trimestrul IV 2021 a fost, în termeni reali, mai mic cu 0,5 % c omparativ cu trimes t rul III 2021 ; Faţă de acelaşi trimestru din anul 20 20 , Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,2 % pe seria brută şi cu 2 ,7 % pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul IV 202 1 , fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă din 1 2 ianuarie 20 2 2 “, arată INS.

În trimestrul I V 2021 , comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a scăzut cu 0,5 %. Faţ ă d e acelaşi trimestru din anul 2020 , Produsul inte rn brut a înregistrat o creştere cu 2 ,7 % .

Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2020 , Produsul intern brut , în trimestrul I V 2021 , a înregistrat o creştere cu 2,2 %.

In anul 2021 , comparativ cu anul 2020 , Produsul intern brut s – a majorat cu 5,6 %.

Ca urmare a revizuirii seriei brute a PIB trimestrial ca urmare a in cluder ii estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I V 2021 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul I I I 2021 , publicată în comunicatul de presă din 1 2 ianuarie 20 22 .

Astfel :

– rezultatele trimestrului I 2021 , comparativ cu trimestrul I V 2020 , au fost revizuite de la 10 2,2 % la 10 2,0 % ;

– rezultatele trimestrului II 2021 , comparativ cu trimestrul I 2021 , au fost revizuite de la 10 1,5 % la 10 1,1 % ;

– rezultatele trimestrului I I I 2021 , comparativ cu trimestrul I I 2021 , au fost revizuite de la 10 0,4 % la 10 0 ,1 % .

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial în conformitate cu practica europeană.

 


 

Ultimele Articole