AcasăEconomieINS: Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul I 2022, în...

INS: Veniturile totale medii lunare au fost în trimestrul I 2022, în termeni nominali, de 6.227 pe gospodărie, iar cheltuielile totale au fost de 5.324 lei

”Veniturile totale medii lunare au reprezentat în trimestrul I 2022, în termeni nominali, 6.227 pe gospodărie şi 2.476 lei pe persoană. Cheltuielile totale ale populaţiei, au fost, în trimestrul I 2022, în medie, de 5.324 lei lunar pe gospodărie (2.117 lei pe persoană) şi au reprezentat 85,5% din nivelul veniturilor totale”, arată datele INS.

Din veniturile totale, veniturile băneşti au fost, în medie, de 5.777 lei lunar pe gospodărie (2.297 lei pe persoană), iar veniturile în natură au fost estimate la 450 lei lunar pe gospodărie (179 lei pe persoană).Salariile şi celelalte venituri asociate lor au format cea mai importantă sursă de venituri (67,1% din veniturile totale ale gospodăriilor).

La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, au contribuit, de asemenea, veniturile din prestaţii sociale (20,9%), veniturile în natură (7,2%), contravaloarea în principal a consumului de produse agroalimentare din resurse proprii (6%), veniturile din activităţi neagricole independente (1,6%), veniturile din agricultură (1,3%), precum şi cele din proprietate şi din vânzarea de active din patrimoniul gospodăriei (0,9%).

Mediul de rezidenţă influenţează diferenţele de nivel şi, mai ales, de structură între veniturile gospodăriilor din mediul urban şi mediul rural.

Cheltuielile totale: principalele destinaţii ale cheltuielilor efectuate de gospodării sunt consumul de bunuri alimentare, nealimentare, servicii şi transferurile către administraţia publică şi privată şi către bugetele asigurărilor sociale, sub forma impozitelor, contribuţiilor, cotizaţiilor, precum şi pentru acoperirea unor nevoi legate de producţia gospodăriei (hrana animalelor şi păsărilor, plata muncii pentru producţia gospodăriei, produse pentru însămânţat, servicii veterinare etc.).

Cheltuielile pentru investiţii, destinate pentru cumpărarea sau pentru construcţia de locuinţe, cumpărarea de terenuri şi de echipament necesar producţiei gospodăriei, cumpărarea de acţiuni etc. deţin o pondere mică în cheltuielile totale ale gospodăriilor populaţiei (doar 0,2%).

Mediul de rezidenţă determină unele particularităţi în ceea ce priveşte mărimea şi structura cheltuielilor totale de consum.

Conform clasificării standard pe destinaţii a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele alimentare şi băuturile nealcoolice au deţinut, în trimestrul I 2022, în medie, 33,1% din consumul gospodăriilor.

 

 

Ultimele Articole