AcasăEconomieINS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut, ca...

INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut, ca serie brută, în anul 2021, cu 10,1%, faţă de 2020

”Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I – 31.XII.20 2 1 , comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.20 2 0 a înregistrat o creştere pe ansamblu cu 1 0 , 1 % , datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+ 1 3 , 6 %) , comerţul ui cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehi c ule în magazine specializate (+1 1 , 6 %) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+ 5 , 5 %)”, arată datele INS.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu cu 8 , 3 % , datorit ă creşterilor înregistrate la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+19,6%) şi la v ânzările de produse nealimentare (+5 , 3 %) . C omerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehic ule în magazine specializate a sc ă zut cu 3 , 6% .

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul ( cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zil e lucrătoare şi de sezonalitate a crescut pe ansamblu în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna precedentă , cu 0 , 9 % datorit ă creşter ilor

înregistrate la v ânzările de produse nealimentare (+2 , 4 % ), v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+1 , 1 %) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehic ule în magazine specializate (+0 , 6 %) .

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna decembrie 20 20 , a înregistrat o cre ş tere pe ansamblu cu 7 , 2 % , datorit ă creşterilor înregistrate la c omerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehi cule în magazine specializate (+ 9 , 6 %), vânzările de produse nealimentare ( +7,8 %) şi la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+5 , 4 %) .

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia co merţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2021 , comparativ cu luna decembrie 20 20 , a înregistrat o cre ş tere pe ansamblu cu 7 % , datorită cre ş teri lor înregistrat e la v ânzările de produse nealimentare (+7,8%), c omerţ ul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+7 , 4 % ) şi la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4 ,7%) .

 


 

Ultimele Articole