INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut în primele şase luni ca serie brută cu 13,4%, faţă de perioada similară a anului trecut

0
25
INS: Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut în primele şase luni ca serie brută cu 13,4%, faţă de perioada similară a anului trecut

“Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în perioada 1.I – 30.VI.20 21 , comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.20 20 a înregistrat o creştere pe ansamblu cu 1 3 , 4 % datorită creşterii vânzărilor de produse nealimenta re (+ 2 1 , 4 %) , comerţul ui cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehi c ule în magazine specializate (+1 4 , 7 %) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+ 4 , 9 %)”, arată datele INS.

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele şase luni, comparativ cu perioada similară din 20 20 , a înregistrat o cr eştere pe ansamblu cu 11 , 6 % datorită creşterii înregistrate la vânzările de produse nealimentare (+ 2 0 , 0 % ) , comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehi c ule în magazine specializate (+1 2 , 7 %) şi la vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun ( +3 , 2 %) .

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna precedentă, a crescut pe ansamblu cu 3 , 2 % datorit ă creşterii înregistrate la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3 , 9 %) , c omerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autove hicule în magazi ne specializate (+3 , 5 % ) şi la v ânzările de produse nealimentare (+ 2 , 5 %) .Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul ( cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna precedentă , a scăzut pe ansamblu cu 0 , 1 % , ca urmare a scăderii înregistrate la v ânzările de produse nealimentare ( – 0 , 9 % ). Cre ş teri s – au înregistrat la c omerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+1,2%) şi la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+ 1, 0 % ) .

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie brută, în luna iunie 2021 , comparativ cu luna iunie 20 20 , a înregistrat o cre ş tere pe ansamblu cu 1 2 , 1 % datorit ă creşterilor înregistrate la c omerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehi c ule în magazine specializate (+17 , 6 %), vânzările de produse nealimentare ( + 14 , 0 %) şi la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+ 6 , 8 % ) .

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete), serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna iunie 2021 , comp arativ cu luna iunie 20 20 , a înregistrat o cre ş tere pe ansamblu cu 13 , 6 % datorită cre ş teri lor înregistrat e la c omerţ ul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+16 , 6 % ), v ânzările de produse nealimentare (+ 13 , 9 %) şi la v ânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun (+5 , 4 % ) .