AcasăEconomieINS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a...

INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut anul trecut, ca serie brută, cu 45,9%, faţă de 2020

“Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută , în perioada 1.I – 31.XII.20 2 1 , a înregistrat o cifră de afaceri cu 4 5 , 9 % mai mare comparativ cu perioada 1.I – 31.XII.20 2 0 , influenţată de cre ş terea cifrei de afaceri la : activităţile de jocuri de noroc ş i alte activităţi recreative (+53 , 4 %) , activităţile h otelurilor şi restaurantelor (+4 6 , 5 %) , activitǎţi le agenţiilor turistice şi tur – operatorilor (+3 9 %) , activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor texti le şi a produselor din blană (+29 %) şi s erviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+2 3 , 7 % ) “, arată datele INS.

De asemenea, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută , a înregistrat în anul 2021 o cifră de af aceri mai mare cu 2 3 , 8 %, influenţată de cre ş terea cifrei de afaceri la : c omerţul cu motociclete, piese şi

accesorii aferente; întreţinerea ş i repararea motocicletelor (+ 3 7 , 5 %), comerţul cu autovehicule ( + 2 5 , 3 %) , comerţul cu piese şi a c cesorii pentru autovehicule (+2 2 , 3 %) şi a ctivităţile de întreţinere şi reparar e a autovehiculelor (+1 8 , 4 % ) .

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna decembrie 2021, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 4,2%, ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (-16,6%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-9,3%) şi la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-9,2%). Comerţul cu autovehicule a crescut cu 0,6%.

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2021, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 0,5%.

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna decembrie 2021, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o creştere cu 13,8%, datorită creşterilor înregistrate la activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+46,4%), activităţile de spălare şi curăţare  (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+16,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+9,3%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+5%) şi la activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+3,6%).

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2021, faţă de luna precedentă, a înregistrat o creştere cu 2,2%

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna decembrie 2021, comparativ cu luna decembrie 2020, a înregistrat o creştere cu 14,7%, datorită creşterilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+23,6%), comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+15,4%), comerţul cu autovehicule (+13,3%) şi la activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+4%).

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2021, a înregistrat o creştere cu 14% faţă de luna decembrie 2020.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna decembrie 2021, a înregistrat o cifră de afaceri cu 97,5% mai mare comparativ cu luna decembrie 2020, datorită creşterilor înregistrate la activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+247,1%), activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+124,4%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+72,3%) şi la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+29,6%). Serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare au scăzut cu 15,6%.

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna decembrie 2021 a crescut cu 101,3%, comparativ cu luna decembrie 2020.

Ultimele Articole