INS: Volumul lucrărilor de construcţii a scăzut în anul 2021, ca serie brută, cu 0,6%, faţă de 2020

„Volumul lucrărilor de construcţii , ca serie brută, a sc ă zut pe total cu 0,6 %. Pe elemente de structură , sc ă deri s – au î nregistrat la lucrările de reparaţii capitale ( – 22,6 % ) şi la l ucrările de întreţinere şi reparaţii curente ( – 7,9 % ). Lucr ă rile de construcţii noi au crescut cu 5,9 %. Pe obiecte de construcţii, clădirile nerezidenţiale şi construcţiile inginereşti au scăzut cu 11, 4 %, respectiv cu 6,2 %. C lădirile rezidenţiale au crescut cu 28% „, arată datele INS.

În decembrie 20 2 1 comparativ cu noiembrie 20 2 1 , volumul lucrărilor de construcţii a crescut ca serie brută cu 18,7 %, cre ş tere evidenţiată astfel: l ucrările de reparaţii capitale (+ 41,5, % ), l ucrările de întreţinere şi reparaţii curente (+ 23,9 % ) şi la lucrările de construcţii noi (+ 14,3 %) . Pe obiecte de construcţii a u avut loc cre ş ter i astfel: lucrările de construcţii inginereşti (+29,6 % ), clădirile ne rezidenţiale (+11,2 % ) şi la clădirile rezidenţiale ( + 7,6 %).

V olumul lucrărilor de constr ucţii a sc ă zut c a serie ajustată în funcţie de numărul de zil e lucrătoare şi de sezonalitate cu 0,3 %, sc ă dere evidenţi at ă la lucrările de construcţii noi ( – 4,5%). L ucrările de reparaţii capitale şi l ucrările de întreţinere şi reparaţii curente au crescut cu 8,5%, respectiv cu 3,5%.

Pe obiecte de construcţii, volumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile rezidenţiale ( – 8,8 % ) şi la clădirile ne rezidenţiale ( – 5,9 % ) . C onstrucţiile inginereşti au crescut cu 7,4 % .

În decembrie 20 2 1 comparativ cu decembrie 20 20 , volumul lucrărilor de construcţii ca serie brută a crescut pe total cu 2 ,9 %. Pe elemente de structură, creşter e s – a înregistrat la l ucrările de î ntreţinere şi reparaţii curente (+24,6 % ). L ucrările de reparaţii capitale şi l ucrările de construcţii noi au sc ă zut cu 14,8 % , respectiv cu 0,6 %.

Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale şi construcţiile inginereşti au crescut cu 16,4%, respectiv cu 6,9%. V olumul lucrărilor de construcţii a scăzut la clădirile nerezidenţiale cu 12,2 %.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, volumul lucrărilor de construcţii a crescut pe total cu 0,8 %. Pe elemente de structură s – a evidenţiat o creştere la l ucrările de î ntreţinere şi reparaţii curente (+ 25,1 % ) . L ucră rile de reparaţii capitale şi lucrările de construcţii noi au scăzut cu 17,1 % , respectiv cu 1,6 % .

Pe obiecte de construcţii, clădirile rezidenţiale şi construcţiile inginereşti au crescut cu 18,8%, respectiv cu 2,8%. V olumul lucrăr ilor de construcţii a scă zut la clădirile nerezidenţiale cu 13,4% .

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri