x


  • EUR
    4.8316
    USD
    4.0780
string(7) "energie"

Lege bună doar pentru Gazprom

Gigantul rusesc Gazprom și-a sport exporturile de gaze în România fiind ajutat de o reglementare a autorităților de la București

Autor: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 11.07.2019, 17:18

Introducerea impozitării veniturilor suplimentare în sectorul gazelor naturale, în 2013, a dus la creșterea importurilor de gaze rusești chiar și de șapte ori într-un an, conform unui raport al Curții de Conturi privind piața de gaze din România.

 

Impozitarea veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din
sectorul gazelor naturale a fost introdusă în 2013, prin Ordonanța Guvernului nr. 7/23.01.2013, ca o măsură temporară pentru perioada crizei economice. De la data apariției, aplicarea Ordonanței a fost prelungită an de an, prin prorogarea cu câte 12 luni a termenelor de expirare.
În perioada auditată, impozitul stabilit prin Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 a fost de 60%
din venitul suplimentar obținut de operatorii economici, inclusiv filialele acestora și/sau operatorii economici aparținând aceluiași grup de interes economic, care au desfășurat efectiv atât activități de extracție, cât și activități de vânzare a gazelor naturale extrase din România pe teritoriul național.

Auditul Curții de Conturi a remarcat faptul că au fost impozitate suplimentar veniturile obținute de producătorii de gaze naturale din producția internă, acest fapt putând constitui unul din factorii care au condus la crearea unui mediu mai favorabil importului de gaze din afara UE
(gazele rusești), în special în anul 2016, când importul de gaze a crescut cu circa 7 ori față de anul 2015.

 

Importul de gaze naturale în România s-a realizat prin 5 conducte de interconectare transfrontalieră: Orlovka (UA) – Isaccea (RO) cu o capacitate import de 8,6 mld.mc/an, Tekovo (UA) – Medieşu Aurit (RO) cu o capacitate import de 4,0 mld.mc/an, Ungheni (MO) – Iași (RO) cu o capacitate import de 1,5 mld.mc/an și o capacitate de export de 43,8 mil. mc/an, Ruse (BG) – Giurgiu (RO) cu o capacitate import de 1,5 mld. m.c./an și Szeged (HU) – Arad (RO) cu capacitate import de 1,75 mld. m.c./an și capacitate reverse flow, începând cu luna februarie 2014, de
87,6 mil. m.c./an.

 

În perioada 2012-2016, România a importat o cantitate totală de 74.287.109 MWh gaze
naturale (echivalentul a 6.970.620 mii mc), prin intermediul a 16 furnizori externi, 3 dintre aceștia realizând împreună cca 85% din importul total la nivel național. Dacă în perioada 2012-2015, importul de gaze naturale a suferit o diminuare semnificativă pe fondul scăderii consumului total de gaze naturale, în anul 2016 cantitatea de gaze naturale achiziționată din import a înregistrat o creștere de cca 7 ori comparativ cu anul 2015, realizată pe fondul unei scăderi atât a prețurilor de achiziție pentru cantitățile de gaze naturale importate cât și a
cantităților din producție internă, așa cum se poate observa din diagrama următoare:

 

Deoarece prețul de import al gazelor naturale a coborât semnificativ în anul 2016,
furnizorii/consumatorii de gaze naturale au ajuns să prefere importurile. Ca urmare, în anul 2016, în România a fost importată o cantitate de cca.15,94 TWh, cu cca 631% mai mult decât în 2015 când s-a importat o cantitate de 2,18 TWh, fapt ce a condus la scăderea producției interne cu 11%, de la 120,30 TWh în anul 2015, la 106,82 TWh în anul 2016. Analizând proveniența gazelor naturale importate în perioada 2012-2016, cea mai mare cantitate de gaze, cca 77%, a fost achiziționată din Statele terțe Non UE (Rusia), în timp ce aproximativ 23% din totalul cantității de gaze importate la nivel național a fost achiziționată din Statele membre UE.