AcasăEconomieLegea privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare...

Legea privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, promulgată

Actul normativ are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor Directivei (UE) 2019/633 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar, în vederea stabilirii unei liste a practicilor comerciale neloiale interzise în relaţiile dintre cumpărătorii şi furnizorii din cadrul acestui lanţ de aprovizionare, prin reglementarea termenelor de plată, a competenţelor şi atribuţiilor autorităţii de concurenţă, desemnată pentru a asigura aplicarea la nivel naţional a prevederilor directivei, precum şi a sancţiunilor aplicabile autorului încălcării.

„Lucrători în cadrul lanţului de aprovizionare, cu privire la practicile comerciale neloiale săvârşite în legătură cu vânzarea de produse agricole şi/sau alimentare, după cum urmează:

 

a) vânzările când sunt realizate pe teritoriul României, precum şi cele realizate în afara teritoriului ţării, atunci când produc efecte pe teritoriul

României;

 

b) serviciile prestate de cumpărător furnizorului, în măsura în care acestea vizează practicile comerciale neloiale prevăzute la art. 3 şi 4;

 

c) nu se aplică acordurilor dintre furnizori şi consumatori.

 

(2) Prezenta lege se aplică anumitor practici comerciale neloiale săvârşite în legătură cu vânzarea de produse agricole şi/sau alimentare de

către:

 

a) furnizori a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 2 000 000 EUR către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 2 000 000 EUR;

 

b) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 2 000 000 EUR, dar este de maximum 10 000 000 EUR, către cumpărători a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 10 000 000 EUR;

 

c) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 10 000 000 EUR, dar este de maximum 50 000 000 EUR, către cumpărători a căror cifră

de afaceri anuală depăşeşte 50 000 000 EUR;

 

d) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 50 000 000 EUR, dar este de maximum 150 000 000 EUR, către cumpărători a căror

cifră de afaceri anuală depăşeşte 150 000 000 EUR;

 

e) furnizori a căror cifră de afaceri anuală depăşeşte 150 000 000 EUR, dar este de maximum 350 000 000 EUR, către cumpărători a căror

cifră de afaceri anuală depăşeşte 350 000 000 EUR.

 

(3) Calcularea echivalentului în lei a cifrelor de afaceri prevăzute la alin. (2) lit. a) – e) se va face în conformitate cu rata de schimb oficială a Băncii Naţionale a României din ultima zi a exerciţiului financiar anterior constatării săvârşirii practicilor comerciale neloiale.

 

(4) Cifra de afaceri anuală a furnizorilor şi a cumpărătorilor prevăzută la alin. (2) lit. a) – e) se interpretează în conformitate cu părţile relevante din anexa la Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei şi în special art. 3, 4 şi 6 din aceasta, inclusiv definiţiile privind „întreprinderea autonomă”, „întreprinderea parteneră” şi „întreprinderea asociată”, şi alte chestiuni privind cifra de afaceri anuală.

 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), prezenta lege se aplică vânzărilor de produse agricole şi/sau alimentare de către furnizori a căror cifră de afaceri anuală este de maximum 350 000 000 EUR către toţi cumpărătorii care sunt autorităţi publice”, mai indică legea promulgată de către şeful statului. 

 

Ultimele Articole