Librăriile şi magazinele de îmbrăcăminte, îndemnate să se alăture proiectului ”Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional”

După ce Guvernul României a anunţat programul prin care vrea să sprijine, cu un buget de 130 de milioane de lei, categoriile de elevi cele mai defavorizate, Sodexo a lansat tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.

În august 2020, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă 133 privind unele măsuri pentru susţinerea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora.

Proiectul se adresează copiilor defavorizaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a constatat că abandonul şcolar în categoria elevilor aflaţi în risc de sărăcie extremă nu este cauzat doar de lipsa rechizitelor, ci şi de lipsa vestimentaţiei necesare frecventării şcolii. Anul trecut, el a fost influenţat şi de închiderea şcolilor şi de lipsa accesului la învăţământului online.

Prin noua schemă de ajutor, vor fi emise şi distribuite tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional.

Obiectivul acestei măsuri este să încurajeze frecventarea cursurilor, fiind urmărit ca minorii defavorizaţi să aibă egalitate de şanse.

Rezultatul aşteptat este îmbunătăţirea accesului la educaţie al copiilor din grupele de risc, în scopul creşterii calităţii vieţii şi a evitării excluziunii sociale.

Proiectul „Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional” vizează sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi, care îşi vor putea cumpăra materiale şcolare necesare frecventării cursurilor: articole de papetarie şi de vestimentaţie.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru sprijin educaţional pentru destinatarii finali eligibili este de 500 de lei/ an.

La nivelul anului şcolar 2019-2020, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a identificat un total de 302.173 de copii care se încadrează în grupul ţintă al proiectului şi are un buget de 130 de milioane lei cu finanţarea asigurată prin programul operaţional „Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”, coroborat cu fonduri europene gestionate de Ministerul Fondurilor Europene.

Tichetele de 500 de lei vor fi distribuite pe card (tichet electronic) pentru trei categorii: copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar; copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat primar; copiii cei mai dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial.

Destinatarul final al acestui sprijin educaţional este copilul, însă titularul cardului va fi reprezentatul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului. Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional vor fi emise şi gestionate doar de unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice, unul dintre principalii furnizori fiind Sodexo România, lider în domeniul beneficiilor extra-salariale din România, parte a Grupului francez Sodexo, lider mondial în domeniul serviciilor pentru calitatea vieţii.

Nu va fi posibilă efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Sumele alocate vor putea fi utilizate în decurs de 12 luni de la data alocării pe card. Cardurile,emise de entităţi autorizate, pot fi utilizate exclusiv în unităţile afiliate care vând rechizite şcolare sau articole de vestimentaţie pentru copii.

Comercianţii care doresc detalii despre proiect sau o ofertă pot contacta Sodexo la adresa sau să sune în call center la numărul de telefon 021 204 46 46.

(Articol susţinut de Sodexo)

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri