x


  • EUR
    4.8316
    USD
    4.0780
string(16) "instant-articles"

Mergeți cu avionul? Avem cei mai scumpi și mai puțin productiv controlori de trafic din regiune

ROMATSA, regia controlorilor de trafic din România, este surclasată la capitolul productivitate și costuri pe angajat de către companiile similare din statele vecine.

Autor: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 16.10.2019, 12:10

ROMATSA, Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Navigație Aeriană, aflată în subordinea Ministerului Transporturilor, a înregistrat cea mai scăzută productivitate orară în perioada 2013-2017, prin raportare la rezultatele prestatorilor similari din statele din regiune, conform unui raport al Curții de Conturi.  Pentru efectuarea analizei comparative a principalilor indicatori privind eficiența costurilor și productivitatea în perioada 2013-2017, auditul a analizat următorii furnizori de servicii de navigație aeriană: ROMATSA (România), BULATSA (Bulgaria), PANSA (Polonia) și HungaroControl (Ungaria).

 

 

 

Din punct de vedere al numărului de controlori de trafic operativi pentru activitatea de rută,
precum și a numărului de ore lucrate efectiv de aceștia și a numărului de ore de zbor controlate, media calculată pentru perioada 2013-2017 la nivelul fiecărui prestator de servicii de navigație aeriană din cadrul grupului de comparație se prezintă astfel:

 

 

Deși România are cel mai mare număr de controlori de trafic aerian pentru zona de rută,
aceasta se află pe ultimul loc în cadrul grupului de comparație în ceea ce privește numărul de ore de zbor controlate într-o oră de lucru. Potrivit rapoartelor de benchmarking întocmite de Eurocontrol, indicatorul „Productivitate orară ATCO” ar putea fi îmbunătățit prin gestionarea eficientă a resurselor existente (adaptarea modului de „lucru în ture” la cererea de trafic, adaptarea orelor de deschidere a sectoarelor de dirijare la modelele cererii de trafic).

 

În perioada 2013-2017, ROMATSA a înregistrat cele mai mari costuri cu furnizarea serviciilor
de navigație aeriană per oră de zbor compozită comparativ cu prestatorii de servicii de navigație aeriană din cadrul grupului de comparație, dar și comparativ cu media la nivel european.

În perioada 2013-2017, ROMATSA a înregistrat cele mai mari costuri cu salariile ATCO per
oră de zbor compozită comparativ cu prestatorii de servicii de navigație aeriană din cadrul grupului de comparație. De asemenea, începând cu anul 2016, ca urmare a creșterii semnificative a costurilor de personal, acest indicator a depășit media la nivel european.

 

Din datele prezentate mai sus, auditul reține faptul că în perioada 2013-2017 costurile cu
salariile ATCO per oră ATCO au avut un trend crescător în cazul ROMATSA, care în anul 2017 a
înregistrat al doilea cel mai ridicat nivel al indicatorului, după Polonia, cu precizarea faptului că
aceasta din urmă a revizuit țintele de performanță din RP2 începând cu anul 2017 (majorând nivelul tarifului unitar ca urmare a nerealizării volumului de trafic).

În perioada 2013-2017 ROMATSA a înregistrat cele mai mari costuri suport per ora de zbor
compozită comparativ cu prestatorii de servicii de navigație aeriană din cadrul grupului de comparație, dar și comparativ cu media la nivel european (cu excepția anului 2015 când s-a situat sub media la nivel european). Salariile minime la ROMATSA sunt de 28.000 lei pe lună.

Concluziile raportului Curții de Conturi sunt foarte dure. Iată-le: