AcasăEconomieMinisterul Antreprenoriatului şi Turismului a lansat în consultare publică Ordonanţa de Urgenţă...

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a lansat în consultare publică Ordonanţa de Urgenţă privind licenţa industrială unică, în vederea simplificării procesului investiţiilor în România pentru beneficiar

”Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului a lansat spre consultare publică, Ordonanţa de Urgenţă privind licenţa industrială unică. Actul normativ a fost iniţiat alături de Consiliul Concurenţei”, informează ministerul.

Scopul proiectului de act normativ îl reprezintă modificarea sau renunţarea la procedurile care împiedică ritmul de dezvoltare a noilor investiţii, prin oferirea unui cadru legal predictibil pentru solicitanţii şi titularii de licenţe.

Nerevizuirea procedurilor de către autorităţile competente constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

„Acest act normativ creează premisele necesare simplificării procesului investiţiilor în România pentru beneficiar: un singur punct de contact pentru depunerea documentelor, o singură dată. Este o reformă aşteptată de privaţi, dar dureroasă pentru birocraţie pentru că presupune simplificarea tuturor procedurilor necesare pentru obţinerea de avize, acorduri, certificate, autorizaţii şi orice document de care un beneficiar are astăzi nevoie pentru a dezvolta o afacere în zona de industrie. Este un adevărat test al conlucrării a 38 de instituţii, pentru care antreprenorul român îşi va înjumătăţi timpul pentru demararea investiţiei. Mai mult, în maxim 180 de zile de la data la care a fost considerată valabil depusă, cererea solicitantului de licenţă industrială unică va fi soluţionată”, a declarat ministrul Antreprenoriatului şi turismului, Constantin-Daniel Cadariu.

Totodată, acest act normativ vizează integrarea licenţelor, autorizaţiilor, acordurilor, avizelor sau permiselor aferente obiectului de activitate într-o singură procedură simplificată în scopul emiterii licenţei industriale unice.

În acest sens, se înfiinţează Oficiul pentru Licenţă Industrială, cu rol de raţionalizare, simplificare şi digitalizare a procedurilor specifice în vederea obţinerii licenţei industriale unice.

Prin ordonanţa de urgenţă se urmăreşte simplificarea procedurilor de obţinere a unei licenţe industriale, precum şi a autorizaţiilor, acordurilor, avizelor, permiselor sau alte acte administrative prevăzute de lege în vederea desfăşurării unei activităţi industriale aferente obiectului de activitate, astfel încât antreprenorii să beneficieze de următoarele:

obţinerea licenţei industriale unice prin depunerea cererii într-un singur punct de contact electronic;

posibilitatea utilizării simulatorului de licenţă pentru a cunoaşte din timp termenele de obţinere, procedurile şi tarifele aferente;

eliminarea controalelor duble, fiind interzisă impunerea unor condiţii de acordare a licenţei industriale unice prin care se dublează cerinţele şi controalele echivalente sau comparabile ca scop, la care solicitantul licenţei industriale a fost supus deja în România;

comunicare facilă cu autorităţile implicate în procesul de licenţiere.

Intrarea în vigoare a legii „Licenţei industriale unice” reprezintă jalonul 243, din cadrul Componentei 9 ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare”, aferentă Pilonului III. ”Creştere inteligentă, sustenabilă şi favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare şi inovare, precum şi o piaţă internă funcţională, cu întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) puternice”.

Suplimentar, proiectul de act normativ a avut la bază Raportului Final al proiectului ”Comprehensive redesign of the licensing system in Romania” privind simplificarea licenţierii activităţii mediului de afaceri, elaborat de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) şi lansat în România în luna mai 2022. 

 

 

 

Ultimele Articole