Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT) publică lista antreprenoarelor înscrise în cadrul programului Femeia Antreprenor 2022 – 9.520 de firme înscrise / Cadariu: Îmi doresc ca numărul companiilor coordonate şi fondate de femei să fie cât mai mare

MAT a transmis, miercuri seară, căau fost acordate automat, în funcţie de opţiunile aplicantelor.  

”Felicitări tuturor antreprenoarelor din România care au aplicat! Îmi doresc ca numărul companiilor coordonate şi fondate de femei să fie cât mai mare, independent de domeniul de activitate! MAT va reprezenta mereu un sprijin pentru orice iniţiativă antreprenorială”, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului şi turismului. 

Pentru punctajele egale, conform legislaţiei în vigoare, departajarea a fost realizată ţinând cont de: 

punctajul obţinut la criteriul aferent domeniului de activitate (secţiunea A din criteriile de evaluare); 

punctajul obţinut la criteriul aferent investiţiei (secţiunea C din criteriile de evaluare); 

punctajul obţinut la criteriul aferent componentei de dezvoltare durabilă (secţiunea D din criteriile de evaluare); 

punctajul obţinut la criteriul cursurilor de pregătire antreprenorială (secţiunea E din criteriile de evaluare); 

punctajul obţinut la criteriul aferent cursurilor de competenţe digitale (secţiunea F din criteriile de evaluare); 

punctajul obtinut la criteriul aferent inserţiei pe piaţa muncii a unor categorii de personal (sectiunea G din criteriile de evaluare); 

valoarea exactă a procentului aferent investiţiei în echipamente; 

data şi ora înscrierii în program. 

”În continuare, va fi desfăşurată etapa de evaluare, care constă în analizarea informaţiilor transmise de către aplicante prin intermediul formularelor de înscriere. Astfel, în vederea admiterii cererilor de finanţare, echipa tehnică a ministerului şi personalul din cadrul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului vor verifica completarea tuturor câmpurilor de către solicitanţi, eligibilitatea codului CAEN Rev 2, inclusiv legăturile activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, precum şi încadrarea în categoria IMM şi declaraţiile asumate”, a transmis MAT. 

Ministerul precizează că, în funcţie de rezultatele evaluării, aplicantele vor primi fie decizie privind acceptarea de principiu la finanţare, fie decizie privind respingerea la finanţare.  

Instituţia precizează că există şi posibilitatea solicitării de clarificări suplimentare.  

”În acest sens, aplicantele au obligaţia de a urmări permanent contul de pe platforma granturi.imm.gov.ro şi informaţiile postate pe site-ul ministerului pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale. Totodată, subliniem că vor fi eligibile doar cheltuielile efectuate din contul de grant, special deschis de către beneficiar pentru implementarea proiectului, ulterior alocării grantului şi depunerii cofinanţării, şi care respectă lista de cheltuieli impusă de legislaţie”, a mai transmis MAT.  

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri