AcasăEconomieMinisterul Antreprenoriatului şi Turismului organizează Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii / Eventimentul,...

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului organizează Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii / Eventimentul, între 9 şi 11 decembrie, în Bucureşti / Ministerul va oferi stand şi grant de 1.500 de lei fiecărui participant

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului (MAT), prin Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii Ploieşti, organizează, în perioada 09 – 11 decembrie 2022, Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2022.

Evenimentul va avea loc în Bucureşti, în incinta Romexpo, pavilion B1. 

“Decembrie este luna antreprenorilor! Orice afacere are nevoie de promovare, de cel puţin o platformă prin care produsele şi serviciile pe care le oferă să ajungă la clienţi, o platformă prin care să identifice cei mai potriviţi parteneri. Da, comerţul online reprezintă un atu, dar interacţiunea directă oferă şi mai multă credibilitate, precum şi o experienţă completă. Aşteptăm 150 de IMM-uri să se înscrie şi să participe la Târgul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 2022 pentru a face cunoscute produsele antreprenorilor români atât publicului larg, cât şi profesioniştilor pregătiţi să le comercializeze şi pe noi pieţe. MAT va oferi fiecărui beneficiar un stand în cadrul târgului timp de 3 zile şi un grant de 1.500 de lei pentru cheltuieli asociate participării la eveniment”, a declarat ministrul antreprenoriatului şi turismului, Constantin-Daniel Cadariu. 

Operatorii economici interesaţi se pot înscrie pe site-ul , unde poate fi studiată şi procedura de implementare a programului. 

Aplicaţia se va deschide începând cu data de 15.11.2022, ora 10:00. Ultima zi de înscriere pentru participare la târg este 28.11.2022, ora 20:00. 

”Obiectivul Programului îl constituie organizarea Târgului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – TIMM 2022, în vederea promovării spiritului antreprenorial, stimularea dezvoltării afacerilor şi ocupării forţei de muncă în domeniul IMM, facilitarea contactelor dintre potenţialii întreprinzători/întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) şi agenţii economici/instituţiile publice sau private care oferă servicii pentru sectorul IMM, în scopul creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale IMM, stimularea şi susţinerea IMM inovative, promovarea produselor şi serviciilor, stimularea şi susţinerea internaţionalizării IMM”, a transmis ministerul.  

Prin intermediul programului se asigură participarea la târg pentru 150 de beneficiari selectaţi conform prevederilor procedurii de implementare, în urma înscrierii on-line în program.  

Cheltuielile privind cazarea şi transportul beneficiarilor, precum şi a produselor acestora la/de la eveniment în sumă forfetară de 1.500 lei/beneficiar, vor fi decontate prin program. 

În cadrul ”Programului pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2022″ vor putea fi implementate următoarele tipuri de acţiuni: 

• organizarea unui târg naţional al Brandurilor naţionale sub forma unei expoziţii cu vânzare; 
• organizarea de seminare, mese rotunde, ateliere de lucru şi prezentări în scopul promovării produselor şi serviciilor realizate de către participanţi, câştigării de pieţe externe noi pentru acest tip de produse şi servicii, creşterii numărului întreprinzătorilor de succes şi al îmbunătăţirii competenţelor antreprenoriale, obţinerii vizibilităţii pe piaţă a acestor branduri naţionale, organizare de întâlniri de lucru pentru dezvoltarea programelor pentru IMM; 
• activităţi de promovare a evenimentului, atât înainte de desfăşurare, în vederea asigurării unei prezenţe consistente a publicului şi aplicanţilor ţintă, cât şi post-eveniment, în vederea publicităţii târgului naţional. 

Potrivit ministerului, pot beneficia de prevederile programului întreprinderile mici şi mijlocii definite conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare care îndeplinesc, cumulativ, la data solicitării, următoarele criterii: 

a) sunt organizate în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri cu modificările şi completările ulterioare şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) au capital social integral privat; 

c) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale, care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate; 

d) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250 în anul fiscal anterior; 

e) au completat formularul de înscriere (Anexa 1) în cadrul Programului, iar în urma verificării au fost selectaţi să participe la eveniment; 

f) nu au fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa a fost integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă. 

g) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este acesta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare. 

 

 

Ultimele Articole