Ministerul Economiei a înlocuit Consiliul de Administraţie al societăţii Mamaia SA

0
37
Ministerul Economiei a înlocuit Consiliul de Administraţie al societăţii Mamaia SA

“Ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Mamaia SA, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită în data de 25 martie 2021, a hotărât numirea unor noi membri pentru o perioadă de patru luni, selectaţi din baza de CV-uri primită ca urmare a apelului făcut de MEAT către asociaţiile profesionale”, arată ministerul într-un comunicat.

 Astfel, noii membri numiţi ai Consiliului de Administraţie sunt: Mosoiu Georgiana-Narcisa, care are o experienţă managerială în domeniul hotelier de peste 10 ani, cunoscător al pieţei locale (profil de expert în industrie şi management), fost membru în consilii de administraţie la companii listate la Bursă de Valori Bucureşti; Nisan Derviş – având calificări în domeniul financiar, audit şi control intern conducând propria firmă de audit, a lucrat în sectorul de turism şi în domeniul bursier şi care îşi desfăşoară activitatea în Constanţa; Vindt Andrei Iosif Valentin – angajat MEAT care a condus pentru o perioadă de 2 ani societatea Olimp Estival SA Mangalia şi care deţine brevet de manager în activitatea de turism.

“Acesta este specializat în realizarea de studii de fezabilitate, profil necesar în evaluarea propunerilor de investiţii pe care societatea le are în plan”, precizează ministerul.

Membrii înlocuiţi au fost Carmen Ursu, Marius Avram şi Ionuţ Constantinescu. 

“Obiectivul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) este să numească în consiliile de administraţie profesionişti potriviţi provocărilor pe care le întâmpină fiecare companie în parte, în scopul asigurării activitătilor de supraveghere şi conducere administrativă a acestor companii”, mai arată ministerul.

Obiectivele aferente perioadei de mandat sunt cele specifice perioadei incluzând: asigurarea elaborării BVC pentru anul în curs, urmărirea procedurilor de închidere a exerciţiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 şi a raportărilor financiare semestriale aferente 2021, precum şi promovarea unui proiect de modificare a actului constitutiv.

Fiecare administrator va prezenţa la finalul mandatului un raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităţilor şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include şi opinia administratorului în legătură cu posibilităţile de dezvoltare ale societăţii pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/ reorganizare.

Indemnizaţia brută fixă lunară a membrilor consiliului de administraţie, stabilită prin Hotărârea AGOA din 4 ianuarie 2018 este de 3.070 lei.

Societatea Mamaia SA este o companie deţinută în proporţie de 96,57% de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, al cărei obiect de activitate îl reprezintă administrarea activelor imobiliare şi a obiectivelor turistice pe care le are în portofoliu. Are un număr de 5 angajaţi, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri estimată la 125.000 lei, societatea fiind afectată de restricţiile impuse de pandemie, înregistrând pierderi din activitatea operaţională.