AcasăEconomieMinisterul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că scoate la concurs 21 de...

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunţă că scoate la concurs 21 de posturi de conducere şi execuţie

Conform MIPE, la începutul lunii septembrie vor fi organizate concursuri de ocupare a mai multor funcţii publice de conducere şi execuţie din cadrul structurilor din aparatul propriu al ministerului:

– director general la Direcţia generală programare şi coordonare sistem (DGPCS), Direcţia generală management mecanism de redresare şi rezilienţă (PNRR), Direcţia generală asistenţă tehnică programe europene (DGATPE);

– director la Direcţia de analiză şi programare – DGPCS;

– director la Direcţia de evaluare impact şi dezvoltare proiecte majore – DGPCS;

– director la Direcţia implementare POAD, director la DRI Galaţi – DGPEIM;

– director la Direcţia achiziţii publice – DGAPSI;

– şef serviciu la Serviciul monitorizare tehnică a stadiului de realizarea a proiectelor/reformelor, Serviciul evaluare şi selecţie, Serviciul programare şi gestionare plan, Serviciul prevenţie din cadrul Direcţiei generale management mecanism de redresare şi rezilienţă (PNRR);

– şef serviciu la Serviciul programare CEE şi asistenţă IFI – DGPCS;

– şef serviciu la Serviciul constatare nereguli şi antifraudă – DGPECU;

– şef serviciu la Serviciul evaluare şi contractare proiecte – DGPEIM;

– şef serviciu la Serviciul relaţia cu Parlamentul – DGJRP;

– şef birou la Biroul Corp control şi implementare strategie anticorupţie;

– 4 funcţii publice de execuţie din cadrul Direcţiei de comunicare – DGITDS.

 

“Activitatea se va desfăşura în domenii precum: programarea fondurilor europene; coordonarea activităţii de negociere şi gestionare a cadrului şi mecanismelor de implementare şi control al Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă; gestionarea programelor operaţionale Asistenţă Tehnică; implementarea politicilor menite să ofere asistenţă materială celor mai sărace categorii ale populaţiei prin Programul  Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD); evaluare şi contractare proiecte POIM; control, constatare nereguli şi antifraudă, achiziţii publice, relaţia cu Parlamentul; comunicare şi relaţii publice”, se arată într-un comunicat al ministerului.

Concursurile vor avea loc în 9 septembrie, iar data limită pentru depunerea dosarelor este 30 august.

“Selecţia candidaţilor are în vedere asigurarea tratamentului egal, transparenţei şi liberului acces la informaţie, concurenţei loiale, nediscriminarea şi se va realiza în trei etape, analiza şi selecţia dosarelor, o probă scrisă şi un interviu în care vor fi analizate, printre altele, comportamentul candidaţilor în situaţiile de criză, capacitatea de a lua decizii şi de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional şi capacitatea managerială, creativitatea, rezistenţa la condiţii de stres, abilităţile de relaţionare şi comunicare, în scopul selectării celor mai bine pregătiţi şi implicaţi candidaţi”, mai arată reprezentanţii ministerului.

Vor fi testate, de asemenea, cunoştinţele de limbă străină şi operare pe calculator, iar subiectele la proba scrisă vor testa capacitatea de analiză şi sinteză, modul de rezolvare a unor probleme practice, identificarea de soluţii etc.

Ultimele Articole