Ministerul lui Novak a distrus o sală de sport din Alba Iulia! Dar ține cu dinții de Arcul de Triumf

0
104

Ruinele ”Sălii de sport 1 Mai” din Alba Iulia vor trece de la Ministerul Tineretului și Sportului la autoritățile locale, conform unui proiect de Hotărâre de Guvern. Documentul arată că instituția, condusă în acest moment de către Eduard Novak, a fost un administrator foarte slab și, drept urmare, sala s-a degradatat.

Este de altfel încă un exemplu care arată că Ministerul Tineretului și Sportului, care administrază prin Direcțiile județele pentur sport și tineret, cluburi sportive, case de cultură studențești, complexuri sportive naționale etc., nu este un bun administrator. Curtea de Conturi a arătat într-un raport publicat în urmă cu câțiva ani cum baze sportive au dispărut din acte, din circuit și din memorie, iar Ministerul a fost părtaș la acest dezastru.

Scandal pe ”Arcul de Triumf”

Cu toate acestea, instituția condusă de Novak ține cu dinții de arena modernizată Arcul de Triumf și refuză să reacorde concesiunea Federației Române de Rugby, așa cum prevedea un act normativ din 2002. Pentru că arena a intrat în programul de reconstrucție a arenelor sportive pentru Euro 2020, FRR a fost nevoită, conform birocrației, să renunțe la concesiunea pe 49 de ani. Însă, după finalizarea lucrărilor, FRR urma să redevină administratorul arenei, conform unor documente semnate în acest sens. Doar că actualul ministrul al Tineretului și Sportului dorește să facă un complex sportiv la Arcul de Triumf pentru a fi primite și alte sporturi, nu doar rugby-ul. Locul este cunoscut drept Casa Rugby-ului, singurul sport care s-a jucat acolo de peste 100 de ani.

Citește și: Luptele politice se țin și pe terenul de rugby! ”Arcul de Triumf” ar putea deveni istorie pentru sportul cu balonul oval

Însă arena reprezintă în acest moment obiectul unei dispute politice. Pe de-o parte este vorba despre conducerea FRR, din care fac parte președintele Alin Petrache, fost parlamentar PSD, și trezorierul Eugen Teodorovici, fost ministru și parlamentar PSD. Pe de altă parte se situează coaliția de guvernare PNL-USR-UDMR, care nu este de acord cu administrarea de către FRR a bazei sportive de la Arcul de Triumf.

Greșeli în acte

Revenind la sala de sport din Alba Iulia, numită și ”Marius Vizer”, nota de fundamentare a HG susține că imobilul a fost transmis în folosința gratuită pentru 20 de ani Direcției pentru Tineret și Sport a județului Alba prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba nr. 276/15.12.1998.

În anul 2000, imobilul în mod eronat a fost cuprins în inventarul bunurilor din domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba, fiind înscris cu nr. MFP 37093.

Suprafața sălii este de 300 mp și poate fi utilizată pentru practicarea sporturilor individuale:
judo, karate, aerobic, gimnastică, culturism etc. De la preluarea acesteia în folosință gratuită, investițiile privind întreținerea și modernizarea imobilului s-au făcut în funcție de bugetul alocat ministerului, iar costurile foarte mari pentru utilități, au făcut ca acest imobil să nu mai poată funcționa în scopul pentru care a fost construit, nemaiputând să asigure condiții favorabile desfășurării antrenamentelor și desfășurării competițiilor de nivel național.

În urma reevaluării cu evaluator autorizat ANEVAR, Rusu Daniela Viorica prin raportul nr.
51/17.11.2020, s-a stabilit o valoare de inventar diferită față de cea cuprinsă în Anexa nr.30 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, respectiv valoarea de 138.390 lei, fiind necesară promovarea unei hotărâri de Guvern prin care această valoare să fie actualizată. Totodată, au fost efectuate măsurătorile cadastrale și imobilul a fost înscris în CF nr. 88175.

În conformitate cu prevederile art.292 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia, încuviințează cererea ce se va adresa Ministerului Tineretului și Sportului de transmitere a imobilului Sala de sport „1 Mai” în domeniul public al municipiului Alba Iulia prin Hotărârea nr. 106/30.03.2021.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr.106/30.03.2021 se aprobă cererea de transmitere a imobilului „Sala de sport 1 Mai” din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Alba în domeniul public al municipiului Alba Iulia.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 199/27.04.2021 se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia nr. 106/30.03.2021, imobilul fiind declarat de uz și interes public local.

De-a lungul timpului au existat solicitări ale municipiului Alba de preluare a acestui imobil cum ar fi Hotărârea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia nr. 53/27.02.2004, solicitare cu careAgenția Națională pentru Sport a fost de acord fiind inițiat un proiect de act normativ în acest sens, proiect nefinalizat însă, precum și Hotărârea Consiliului Local Alba Iulia nr. 156/2008.

În decursul anilor municipalitatea a sprijinit permanent acțiunile de executare a unor lucrări de reparații și modernizări ale sălii, precum și plata restanțelor la utilități.

Sală este în stare avansată de degradare

În prezent,imobilul ”sala de sport 1 Mai” se află în stare avansată de degradare, pentru
funcționarea la parametri normali a Sălii de sport”1 Mai”, fiind necesare fonduri financiare și
personal calificat pentru întreținere și funcționare (administrator,îngrijitor, instalator), pe care Direcția Județeană pentru Sport și Tineret nu le poate asigura, iar Ministerul  Tineretului și Sportului nu are alocate fonduri bugetare necesare pentru întreținerea, funcționarea și modernizarea acestuia.

Având în vedere importanța existenței infrastructurii sportive în ceea ce privește asigurarea
condițiilor optime de pregătire a sportivilor, precum și a faptului că pentru obținerea de performanțe deosebite, sunt necesare fonduri suplimentare pentru modernizarea și întreținerea la standardele corespunzătoare pregătirii sportivilor, fonduri de care Ministerul Tineretului și Sportului nu dispune, se propune prin proiectul de act normativ transmiterea imobilului în domeniul public al municipiul Alba Iulia pentru repunerea acestuia în circuitul sportiv.

Prin declararea bunului de interes local, sala de sport„ 1 Mai” se va crea cadrul legal necesar demarării unor investiții privind reabilitarea și modernizarea acesteia, acest lucru dând posibilitatea administrării imobilului atât pentru pregătirea sportivilor, cât și pentru desfășurarea activităților sportive în mod permanent cât și organizarea de competiții de nivel national și de ce nu, international.

Tinând cont de faptul că pentru bunul prevăzut în anexa la prezentul proiect de act normativ a încetat uzul și intere„sul public național, acesta va rămâne în domeniul public al municipiului Alba Iulia și nu va trece ulterior în domeniul privat al municipiului Alba Iulia.

Imobilul transmis prin prezentul act normativ nu face obiectul exclusiv al proprietății publice a statului potrivit unei legi organice, conform Art.860, alin.(3) din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil.