AcasăEconomieMinisterul Proiectelor Europene anunţă apel de selecţie, PNRR - 400 milioane de...

Ministerul Proiectelor Europene anunţă apel de selecţie, PNRR – 400 milioane de euro pentru fondurile de private equity / Circa 20 de fonduri private vor fi finanţate

Potrivit unui comunicat transmis, luni, de reprezentanţii MIPE, apelul este disponibil la pagina dedicata pe site-ul Fondului European de Investiţii la , iar aplicaţiile pot fi depuse continuu până în decembrie 2025, la adresa de email . 

 ”Apelul este destinat echipelor de management de fond, incorporate sau nu la data depunerii aplicaţiei. Selecţia va fi efectuată de către experţii Fondului European de Investiţii, conform criteriilor şi procedurilor proprii care sunt descrise în apel, iar fiecare propunere de alocare va fi supusă aprobării Comitetului de Investiţii al REF. Apelul nu se adresează companiilor interesate de a obţine investiţii de capital – acestea vor putea solicita ulterior de la intermediarii selectaţi”, a ransmis MIPE.   

”Lansarea selecţiei intermediarilor financiari în cadrul instrumentului de investiţii de tip equity din PNRR reprezintă o etapă esenţială atât în vederea atingerii următoarelor jaloane relevante din PNRR, cât şi, mai important, în atragerea de resurse pentru investiţii în IMM-uri, întreprinderi cu capitalizare medie şi proiecte de infrastructură (de ex. eficienţă energetică sau energie regenerabilă). Beneficiind de expertiza partenerilor de la Fondul European de Investiţii, ne dorim ca în curând noi fonduri de equity să investească în economia românească şi să se creeze noi poveşti de succes prin aceste instrumente financiare”, a declarat ministrul Marcel Boloş.  

Potrivit datelor transmise de MIPE, conform strategiei de investiţii, intermediarii selectaţi  se vor obliga ca o sumă cel puţin egală cu suma totală contractată de la FEI din PNRR să fie investită în România, în IMM-uri, midcaps (întreprinderi care au mai puţin de 3.000 de salariaţi) şi proiecte de infrastructură (de ex. eficienţă energetică sau energie regenerabilă) din România.  

Investiţiile vor putea fi realizate sub formă de equity (capital) şi quasi-equity (tipul de finanţare care se clasează între capital şi datorie, având un risc mai mare decât datoria senior şi un risc mai mic decât capitalul propriu, de ex. împrumuturile convertibile). 

 ”Angajarea resurselor din PNRR către fonduri trebuie să aibă loc până la mijlocul anului 2026, conform jaloanelor asumate în PNRR. Se estimează că se vor aloca resurse către aproximativ 20 de fonduri de equity naţionale sau regionale, inclusiv fonduri de private equity, venture capital, mezzanin, transfer de tehnologie, fonduri de pre-IPO (Initial Public Offering – ofertă publică iniţială) sau de infrastructură. Finanţările se vor acorda cu respectarea regulilor de ajutoare de stat descrise în apel şi, după caz, în scheme de ajutoare de stat, cu respectarea regulilor privind aplicarea principiului ”do no significant harm” (a nu prejudicia mediul în mod semnificativ)”, a mai transmis MIPE.  

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, aprobat în octombrie 2021 de Consiliul Europei, are un buget total de 29,2 miliarde euro. România va putea obţine din partea Uniunii Europene 14,2 miliarde euro sub formă de finanţări nerambursabile şi 14,9 miliarde euro sub forma de împrumuturi prin PNRR în cadrul Mecanismului pentru Redresare şi Rezilienţă. Această finanţare va sprijini implementarea măsurilor esenţiale în materie de investiţii şi reforme cuprinse în PNRR şi va contribui în mod crucial la ieşirea României mai puternică din criza actuală. 

Componenta 9 a PNRR, denumită ”Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare”, include o serie de reforme şi investiţii menite să consolideze mediul de afaceri din România, între care şi ”Investiţia 2 – Instrumente financiare pentru sectorul privat”. Investiţia 2 include mai multe subcomponente sub formă de instrumente financiare, în valoare totală de 1,25 miliarde euro, inclusiv crearea Fondului de fonduri de capital de risc pentru Redresare, cu o alocare de 400 milioane euro.

Fondul European de Investiţii este o instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii. Misiunea FEI este de a contribui la atingerea obiectivului Uniunii Europene de a sprijini microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii din Europa. 

 

 

Ultimele Articole