Ministrul Economiei: România are de astăzi cadrul legislativ pentru soluţionarea litigiilor privind proprietatea intelectuală. Ministerul Economiei a reglementat procedura de anulare şi de decădere privind mărcile

Potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei, în şedinţa de joi, Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă privind modificarea şi completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată. Actul normativ iniţiat de Ministerul Economiei stabileşte cadrul procedural pentru desfăşurarea unei proceduri administrative rapide şi eficiente la nivelul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), pentru soluţionarea cererilor privind anularea înregistrării mărcii şi a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă în acord cu prevederile Directivei (UE) nr.2015/2436.

”Mii de dosare cu litigii privind dreptul de proprietate asupra mărcilor care urmau să ajungă pe rolul instanţelor îşi vor găsi de astăzi rezolvarea la OSIM. Am supus spre aprobare Guvernului o ordonanţă de urgenţă care reglementeză procedura de soluţionare a cererilor de anulare şi de decădere a drepturilor privind mărcile în cadrul OSIM”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

Acest act normativ introduce reglementări specifice privind procedura de soluţionare a cererilor de anulare şi decădere privind mărcile formulate la OSIM, pornind de la respectarea principiului contradictorialităţii, a dreptului la apărare şi cu ascultarea părţilor. Astfel, pentru rezolvarea cererilor de anulare şi de decădere a mărcii trebuie luaţi în considerare o serie de factori specifici care privesc realităţile din piaţă, cum ar fi: circuite de distribuţie a produselor, modalitatea de comercializare a acestora, gradul de atenţie şi percepţia consumatorilor etc., care se stabiliesc de la caz la caz pe baza probelor furnizate de părţi.

Potrivit ministerului, în acest context, normele introduse prin prezentul proiect asigură soluţionarea cererilor de anulare şi decădere în cadrul unei proceduri apropiate celei de judecată reglementată de Codul de procedură civilă. În lipsa unor incidente procedurale, soluţionarea unei cereri de anulare sau decădere la nivelul OSIM se poate efectua în cel mult 6 luni de la depunerea cererii.

Totodată, ordonanţa asigură transpunerea deplină a Directivei (UE) 2015/2436 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci, prin introducerea menţiunii exprese privind mărcile colective constituite din semne sau indicaţii care pot servi pentru desemnarea, în comerţ, a provenienţei geografice a produselor sau a serviciilor. Se stabileşte regulamentul de utilizare a mărcii colective, care autorizează persoanele ale căror produse sau servicii provin din zona respectivă să folosească marca colectivă.

Reglementarea procedurilor de anulare şi decădere în faţa oficiului naţional de proprietate industrială este de natură să asigure transparenţa, predictibilitatea şi întărirea protecţiei drepturilor conferite prin înregistrarea unei mărci, precizează sursa citată.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri