AcasăEconomieMIPE anunţă aprobarea calendarului viitoarelor apeluri de proiecte din POC şi POIM,...

MIPE anunţă aprobarea calendarului viitoarelor apeluri de proiecte din POC şi POIM, în valoare totală de 1,7 miliarde euro. Boloş: Am promis mediului de afaceri predictibilitate şi competitivitate, ne asigurăm că ne ţinem de cuvânt

Potrivit ministerului, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de Guvern de ieri, la propunerea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, memorandumul pentru Aprobarea calendarului activităţilor aflate în responsabilitatea autorităţilor de management pentru Programul Operaţional Competitivitate şi Programul Operaţional Infrastructură mare, precum şi a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea lansării apelurilor de proiecte.

În contextul crizelor simultane cu care se confruntă România post-pandemică, respectiv liberalizarea preţului la energie, creşterea preţului carburanţilor şi criza generată de invazia Federaţiei Ruse asupra Ucrainei, microîntreprinderile şi întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) s-au confruntat cu probleme care au afectat capacitatea de producţie şi de prestare de servicii. În acest context, a fost afectată capacitatea de rezilienţă a acestora, motiv pentru care s-a impus dispunerea unor măsuri de urgenţă sub formă de sprijin pentru a reface capacitatea de producţie şi de prestări servicii, prin proiecte de granturi care pot fi asigurate din fonduri externe nerambursabile prin Programul operaţional Competitivitate.

Pentru a combate creşterea preţului la utilităţile publice (energie, gaze naturale, combustibil), în medie cu peste 40%, pentru că atât întreprinderile mari, IMM-urile, cât şi autorităţile publice locale au înregistrat dificultăţi în finanţarea activităţii curente dar şi în gestionarea preţului la produsele şi serviciile obţinute de acestea, se acordă sprijin financiar prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

În acest context, dat fiind faptul că depunerea, evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor, cât şi soluţionarea contestaţiilor în oricare dintre aceste etape se realizează prin intermediul platformei IMM Recover, a fost aprobat calendarul activităţilor aflate în responsabilitatea Autorităţilor de Management pentru POC şi POIM, precum şi a administratorului tehnic al sistemului informatic IMM Recover – Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS). Aşadar, aprobarea acestui memorandum împuterniceşte MIPE şi STS să lanseze proiecte de grant prin sistemul informatic IMM Recover pentru a evita dezangajarea fondurilor europene care pot afecta economia României.

„Am promis mediului de afaceri predictibilitate şi competitivitate, iar prin astfel de măsuri ne asigurăm că ne ţinem de cuvânt. Cu o alocare istorică de 1,5 miliarde de euro şi cu un calendar pregătit din timp, se construiesc condiţiile pentru implementarea unor proiecte mature şi de calitate pentru România Viitorului, în timp ce accelerăm gradul de absorbţie”, a transmis Marcel Boloş.

Măsurile implementate de MIPE care fac obiectul acestui memorandum sunt următoarele:

Măsura 4.1.1

Măsura 4.1.1, reglementată prin OUG 82/2022, este una dintre formele de sprijin pe care Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene le-a lansat în această perioadă pentru a susţine mediul de afaceri în circumstanţele excepţionale create de manifestarea la nivel global a efectelor generate de pandemia de COVID-19, crizele de consum şi crizele produse de războiul din Ucraina.

Proiectele aferente Măsurii 4.1.1, care are o alocare de 400 de milioane de euro, vor finanţa investiţii destinate retehnologizării, în vederea refacerii capacităţii de rezilienţă şi vor avea ca activităţi eligibile:

a) modernizarea/echiparea/racordul la utilităţi publice/eficienţă energetică a infrastructurilor de tip clădiri specifice aferente capacităţilor de producţie/servicii existente, precum şi pentru alte categorii de cheltuieli aferente infrastructurilor specifice de producţie/servicii pentru care nu este necesară obţinerea de autorizaţii de construire în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;

b) dotarea cu echipamente, utilaje specifice, mobilier specific, dotări IT, inclusiv pentru eficienţă energetică necesare activităţii de producţie şi servicii precum şi alte achiziţii de bunuri de această natură care sunt necesare capacităţilor de producţie/servicii existente.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprinsTermen
Lansarea apel de proiecte23.08.2022
Evaluarea apelului de proiecte05.09.2022
Contractare proiecte16.09.2022

Măsura 4.1.1. BIS

La 15 mai 2022, a fost aprobată OUG 113/2022, care reglementează Măsura 4.1.1 BIS, prin care a IMM-urile din industria alimentară şi a construcţiilor vor putea contracta granturi de investiţii pentru retehnologizare în valoare de 300 milioane euro, din Programul Operaţional Competitivitate (POC). Această măsură reglementează cadrul pentru finanţarea IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniile:

a) industriei alimentară panificaţie, patiserie şi alte activităţi asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuţie şi ambalare;

b) construcţii, materiale de construcţii, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcţii.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprinsTermen
Lansarea apel de proiecte28.09.2022
Evaluarea apelului de proiecte14.10.2022
Contractare proiecte21.10.2022

Eficienţă energetică pentru IMM-uri şi întreprinderilor mari

La 15 iulie, a fost adoptată o măsură care să răspundă situaţiei generate de creşterea preţului la materialele de construcţii şi la utilităţi publice şi urmăresc reducerea consumurilor energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie de către IMM-uri şi întreprinderi mari.

Această măsură, adoptată prin OUG 112/2022, are ca obiectiv sprijinirea mediului de afaceri pentru a dobândi independenţă energetică prin realizarea de economii de energie specifice clădirilor şi construcţiilor industriale/prestărilor de servicii precum şi celor specifice proceselor tehnologice cât şi pentru producerea de energie verde din resurse regenerabile pentru consum propriu.

Astfel, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) se alocă un buget de 500 milioane euro pentru finanţarea investiţiilor în măsuri de eficienţă energetică pentru întreprinderi mari şi IMM-uri.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprinsTermen
Lansarea apel de proiecte23.09.2022
Evaluarea apelului de proiecte04.10.2022
Contractare proiecte15.10.2022

Eficienţă energetică pentru autorităţile locale

Prin OUG 112/2022 se oferă şi autorităţilor locale acces la finanţare europeană pentru investiţii în producerea de energie din surse regenerabile. Mai exact, bugetul alocat acestui tip de investiţii este de 500 milioane euro prin Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Se vor acorda:

– Granturi aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităţilor publice locale au valoarea minimă de 500.000 euro şi valoarea maximă de 5.000.000 euro;

– Granturi aferente măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare se acordă pe beneficiar şi proiect, sub formă de ajutor de stat, şi au valoarea minimă de 5.000.000 euro şi valoarea maximă de 15.000.000 euro.

Calendarul pentru această măsură este următorul:

Măsura de întreprinsTermen
Lansarea apel de proiecte04.10.2022
Evaluarea apelului de proiecte12.10.2022
Contractare proiecte20.10.2022

II. 170 milioane de euro pentru spitale mai sigure în România

Tot în cadrul şedinţei de ieri, Guvernul a luat act de nota de informare privind creşterea nivelului de supracontractare în vederea finalizării procesul de evaluare, selecţie şi contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului POIM/935/9/1/Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale din cadrul Axei Prioritare (AP) 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creşterea capacităţii degestionare a crizei sanitare COVID-19 din Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

În vederea asigurării resurselor financiare pentru finalizarea procesului de evaluare, aprobare şi contractare a proiectelor depuse pe apelul POIM/935/9/1 Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale, a fost suplimentat bugetul apelului conform precizărilor de mai sus, astfel încât proiectele care îndeplinesc criteriile de evaluare şi selecţie să poată fi contractate şi implementate în actuala perioadă de programare.

Aceste proiecte vin în sprijinul sistemului medical, pentru a împiedica eventuale blocaje la nivelul infrastructurii disponibile şi, implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienţii ce necesită internare. Ele au drept scop evaluarea, extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii instalaţiilor electrice, de fluide medicale şi de ventilare şi tratare a aerului, precum şi instalarea de sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare de incendii.

Până la data închiderii apelului POIM/935/9/1, 31.03.2022, au fost depuse un număr de 115 proiecte în valoare totală eligibilă de 936.731.433 lei (187.346.287 euro). Dintre acestea:

­ 91 de proiecte în valoare de 683.524.786 lei (136.704.957 euro) au fost aprobate;
­ 6 proiecte în valoare de 32.485.080 lei (6.497.016 euro) au fost respinse/redepuse;
­ 18 proiecte în valoare de 182.787.970 lei (36.557.594 euro) sunt în evaluare.

Astfel, totalul necesar pentru finanţarea celor 109 proiecte este de 173.262.551 euro, sumă cu care a fost suplimentat bugetul apelului, astfel încât proiectele care îndeplinesc criteriile de evaluare şi selecţie să poată fi contractate şi implementate în actuala perioadă de programare, termenul fiind 15.10.2022.

Numai astăzi, au fost semnate contracte în valoare totală de 11 milioane de euro, pentru spitale din judeţele Mureş, Iaşi, Constanţa şi Călăraşi.

În cadrul apelului, se finanţează proiecte care vizează investiţii în spitalele publice din sistemul sanitar de stat pentru:

– Instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, şi de detectare semnalizare şi alarmare în cazul depăşirii concentraţiei maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creşterea gradului de securitate la incendii;

– Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi infrastructura de fluide medicale

Ultimele Articole