Model de adeverință pentru vechimea în câmpul muncii. PDF

0
35

Românii trebuie să știe că vechimea în muncă este atestată prin intermediul adeverinței de vechime în muncă. Această regulă a intrat în vigoare în 1011, dată la care a încetat emiterea carnetelor de munca.

În ceea ce privește regulile regulile de care trebuie să ținem cont, există mai multe obligații legate de adeverința de vechime în muncă, potrivit Codului Muncii. 

Model de adeverință pentru vechimea în câmpul muncii

Mai exact, angajatorii sunt obligati sa infiinteze si sa transmita catre inspectoratul teritorial de munca registrul general de evidenta a salariatilor.

În același timp, angajatorii sunt obligati sa elibereze salariatului sau fostului salariat copii ale documentelor existente in dosarul personal si copii ale paginilor din registrul electronic cu inscrierile referitoare la persoana, impreuna cu un document care sa ateste activitatea pe care acesta a desfasurat-o, pe ce durata, cu ce salariu, cu ce vechime in munca, in meserie si in specialitate.

Adeverința pentru vechime în muncă trebuie solicitată în mod obligatoriu, la încetarae CIM, indiferent dacă salariatul a solicitat-o sau nu.

Aceasta trebuie eliberata in MOD OBLIGATORIU la incetarea CIM, indiferent daca salariatul a solicitat-o sau nu.

Ce trebuie să conțină o adeverință de vechime:

  • datele de identificare a angajatului;
  • datele de identificare a societății pentru care lucrează/a lucrat;
  • tipul de contract în baza căruia este/a fost angajat;
  • durata activității angajatului;
  • ocupația/funcția deținută pe perioada derulării contractului;
  • orice modificare intervenita în contractul individual de munca;
  • salariul/sporurile/indemnizațiile primite de angajat în perioada lucrată;
  • grupa de munca în care s-a încadrat activitatea prestată;
  • absențele nemotivate și zilele de concediu fără plată;
  • data și motivul încetării contractului individual de muncă.

Vezi AICI model de adeverință pentru vechimea în câmpul muncii.