NOA: Companiile fără audit intern sunt raportate

NOA anunță informații importante din domeniul auditului intern: sancțiuni pentru companiile fără funcție de audit intern.

NOA, grup de societăți specializate în furnizarea de servicii de consultanță fiscală și audit, aduce la cunoștința companiilor ultimele modificări legislative privind obligațiile de raportare anuală a activității de audit intern.

În conformitate cu noile prevederi legislative, auditorii financiari sunt acum obligați să raporteze la ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar) orice companie care nu și-a stabilit funcția de audit intern. Această măsură este menită să consolideze cadrul de control intern și să asigure conformitatea cu cerințele legale în vigoare.

Obligații legale și sancțiuni

Conform art. 65, alin. (7) din Legea nr. 162/2017, toate entitățile supuse auditului statutar trebuie să își stabilească o funcție de audit intern funcțională. Nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni severe, cuprinse între 50.000 și 100.000 RON, conform art. 44 din aceeași lege. 

De asemenea, persoanele responsabile de organizarea activității de audit intern trebuie să fie auditori financiari activi, certificați de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR), în conformitate cu prevederile OUG 75/1999.

Implicații și recomandări

În prezent, nu există un cadru clar cu privire la modul în care informațiile raportate vor fi utilizate, dar este anticipat că acestea ar putea conduce la inspecții din partea autorităților și, implicit, la aplicarea sancțiunilor. Este important de menționat că, în cazul societăților multinaționale sau al oricărei alte companii care are funcția de audit intern stabilită fără îndeplinirea cerinței de certificare CAFR, obligația legală nu este considerată îndeplinită, iar astfel de companii vor fi raportate.

Pentru a evita potențialele consecințe negative, NOA recomandă companiilor care nu au stabilită funcția de audit intern să prioritizeze acest aspect. NOA este pregătită să ofere suport în acest proces, oferind consultanță și servicii specializate în domeniul auditului intern.

Cadru legal și responsabilități în auditul intern

Auditul intern este o activitate independentă și obiectivă, menită să adauge valoare și să îmbunătățească operațiunile unei organizații. Ajută organizațiile să își îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică și disciplinată pentru evaluarea și îmbunătățirea eficacității proceselor de risk management, control și guvernanță.

Conform art. 65 alin. (7) din Legea nr. 162/2017, entitățile ale căror situații financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate să organizeze și să asigure exercitarea activității de audit intern. Totodată, pentru entitățile de interes public există obligația organizării unui Comitet de Audit. Responsabilii pentru organizarea activității de audit intern, coordonarea angajamentelor și semnarea rapoartelor de audit intern trebuie să fie auditori financiari activi, certificați de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR).

Despre NOA

NOA este o companie high-end de consultanță fiscală, audit intern și strategie de business, care oferă servicii adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client. Cu o echipă de experți certificați și o experiență vastă în domeniu, NOA se angajează să sprijine companiile în atingerea conformității și în îmbunătățirea sistemelor de control intern.

Contact NOA 

E-mail: [email protected]  

Website: noagroup.ro 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed