AcasăEconomieNoul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este Radu...

Noul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este Radu Călin Timbuş

”Începând cu anul 2022, noul preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România este Radu Călin Timbuş, pentru perioada 2022-2023. El l-a înlocuit pe Sorin Petre, preşedinte ANEVAR în ultimii doi ani: 2020-2021”, a anunţat asociaţia.

OG 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013 este actul normativ care reglementează activitatea de evaluare, precum şi modalitatea de organizare şi funcţionare a profesiei de evaluator autorizat în România şi aceasta prevede mandate de doi ani pentru funcţia de preşedinte şi pentru cei 10 membri ai Consiliului director.

Fiecare preşedinte este ales cu doi ani înainte de a prelua funcţia, perioadă în care deţine funcţia de prim-vicepreşedinte ANEVAR, participând la toate şedinţele şi activităţile organizaţiei şi asigurând astfel continuitatea strategiei şi a relaţiilor de parteneriat ale asociaţiei.

Debutul mandatului său coincide cu sărbătorirea a 30 de ani de la naşterea profesiei de evaluator în România: 1992- 2022.

„Imaginea pozitivă a asociaţiei se datorează tuturor celor care, în ultimii 30 de ani, au pus temeliile acestei profesii în România, au promovat standardele, au transmis cunoştinţele din generaţie în generaţie, celor care au monitorizat şi verificat aplicarea cu bună credinţă şi în concordanţă cu toate cerinţele legale aplicabile a Standardelor şi recomandărilor, precum şi tuturor celor care, prin propriul raţionament profesional au rezolvat cu obiectivitate, transparenţă, profesionalism şi competenţă obiectivele de evaluare solicitate”, spune noul preşedinte ANEVAR.

Iar cu privire la viitorul profesiei, Radu Timbuş subliniază că este nevoie şi de continuitate, şi de performanţă.

”Ideal ar fi să avem performanţă în continuitate. Consider că ideile inovatoare trebuie analizate de conducere, beneficiind de observaţiile tuturor reprezentanţilor profesiei. Cu siguranţă trendul se va păstra şi inovaţiile îşi vor face loc cu precădere în zona de informatizare şi digitalizare a activităţilor”, spune el.

Radu Timbuş a ocupat funcţia de vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de pregătire profesională şi calificare între anii 2010-2011, 2012-2013, 2014- 2015, este lector ANEVAR din anul 2001 şi a fost membru al Comisiei de Etică şi Disciplină în perioada 2016-2020. În ultimii doi ani a urmărit şi a participat la elaborarea strategiei Asociaţiei din poziţia de Prim- vicepreşedinte în cadrul Consiliului director al ANEVAR.

El a coordonat activitatea Centrului teritorial Cluj între anii 2007-2009, fiind şi reprezentant zonal în CD, cunoscând încă din acea perioadă specificul activităţii asociaţiei şi întreaga arie de activitate a evaluatorilor.

Radu Timbuş deţine, de asemenea, calitatea de membru acreditat ANEVAR (MAA-EPI), specializările EPI, EBM, EI şi VE (Verificator de rapoarte de evaluare) şi este evaluator recunoscut la nivel European (Recognised European Valuer – REV) de către TEGoVA (The European Group of Valuers’ Associations).

Noul preşedinte al ANEVAR este director ştiinţific în cadrul firmei de evaluare Eval Transilvania Consulting SRL, activitatea sa constând în principal în coordonarea şi îndrumarea echipei de evaluare.

El a absolvit în anul 1991 Institutul Politehnic Cluj-Napoca (actuala UTCN), cu specializarea Inginer TCM, din anul 1993 activând doar în domeniul evaluării bunurilor.

Componenţa noului Consiliu director (cei 10 membri care alcătuiesc Consiliul director, împreună cu preşedintele în funcţie), care îi va fi alături în următorii doi ani, este: Sorin Adrian Petre – preşedinte în perioada 2020-2021; Adrian Ioan Popa Bochiş – prim-vicepreşedinte; Adrian Vascu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de calificare şi atestare profesională; Sorana Adina Crişan – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei ştiinţifice şi de standarde; Ruse Bogdan Ruse – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de evidenţă a membrilor; Gheorghe Vîţă – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de verificare şi monitorizare; Dan Ivănescu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei de relaţii interne şi internaţionale; Cristina Grigorescu – vicepreşedinte – preşedinte al Comisiei juridice; Cristian Dumitru Dumitriu – secretar general; Mădălin Moraru – trezorier.

ANEVAR a luat fiinţă în anul 1992, ca asociaţie profesională neguvernamentală, independentă, conform prevederilor legale în vigoare la acea dată, iar în anul 2011 profesia

de evaluator autorizat a fost reglementată prin Ordonanţa Guvernului României nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 99/2013, ANEVAR fiind constituită ca organizaţie profesională de utilitate publică, fără scop patrimonial, din care fac parte evaluatorii autorizaţi care dobândesc această calitate, în condiţiile prevăzute de actul normativ mai sus menţionat.

Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România are drept scop organizarea, coordonarea şi autorizarea exercitării profesiei de evaluator autorizat în România, reprezentarea şi protejarea intereselor profesionale ale membrilor săi, asigurarea exercitării independente a profesiei de evaluator autorizat cu respectarea deontologiei profesionale şi a unui înalt nivel de calificare profesională, precum şi promovarea standardelor, metodelor şi tehnicilor de evaluare în activitatea evaluatorilor autorizaţi.

ANEVAR include aproximativ 4.000 de evaluatori autorizaţi persoane fizice şi peste 570 de evaluatori autorizaţi persoane juridice.

Asociaţia este membru al Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Evaluare (IVSC), al Grupului European de Asociaţiilor de Evaluatori (TEGoVA), al Asociaţiei Mondiale a Organizaţiilor de Evaluatori (WAVO), al International Institute of Business Valuers (iiBV) şi membru al International Ethics Standards Coalition (IESC). Asociaţia a stabilit relaţii de cooperare şi cu alte organizaţii profesionale de profil din întreaga lume. Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR, obligatoriu a fi aplicate în ţara noastră, includ Standardele internaţionale de evaluare, valabile în peste 100 de ţări din toată lumea, o parte din standardele europene de evaluare a proprietăţilor imobiliare şi standarde necesare pentru adaptarea evaluării la specificul normelor naţionale.


 

Ultimele Articole