x


  • EUR
    4.7790
    USD
    4.3042
string(16) "instant-articles"

O durere de cap suplimentară pentru Guvernul ORBAN: DATORIA despre care nu știe nimeni

România nu decontează la timp tratamentele cetățenilor săi de pe teritoriul altor state europene.

Author: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 18.11.2019, 10:14

România avea de plătit la finele anului trecut 154 milioane de euro statelor europene unde s-au tratat cetățenii români în baza Cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS). Conform unui document de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, țara noastră a plătit 264 milioane de euro din 2008 și până în 2018, adică 63% din valoarea sumei decontate. Datoria include prestațiile de boală și maternitate acordate în baza cardului european de asigurări sociale de sănătate și a certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și cele acordate în baza documentelor de deschidere de drepturi S1 (E106, E109, E120, E121) și S2/E112. Această datorie cuprinde creanțele aflate în termenul de plată și creanțele contestate.

 

Începând 2007, persoanele asigurate de pe teritoriul României pot solicita CEASS, care le dă dreptul la asistență medicală devenită necesară în timpul șederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spațiul Economic European sau Confederației Elvețiene. Acest card generează rambursări pe bază de facturi între casele de asigurări de sănătate în calitate de instituții competente și instituțiile de asigurări sociale de sănătate din statele membre ale UE/SEE/Confederația Elvețiană, prin intermediul organismelor de legătură. Astfel, unitățile sanitare care au acordat serviciile medicale raportează aceste cazuri instituțiilor de la locul de ședere, care la rândul lor întocmesc formularele europene E125 ”Extras Individual privind Cheltuielile Efective” și le transmit organismului de legătură în vederea centralizării și remiterii lor către organismul de legătură din statul competent, în speță Casa Națională de Asigurări de Sănătate. La nivelul CNAS sunt transmise toate formularele europene E125 reprezentând cheltuielile cu serviciile medicale acordate în baza tuturor documentelor care deschid dreptul la prestații medicale (CEASS sau certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, documentul portabil S1, care înlocuiește formularele europene  E106, E109, E120, E121, și documentul portabil S2, care înlocuiește formularul european E112).