O mare înfrângere pentru statul român! Instanța a decis că s-au tăiat păduri virgine

Tribunalul București a hotarât ieri că defrișările aferente culoarului necesar construirii liniei electrice aeriene Porțile de Fier-Reșița-Timișoara-Săcălaz-Arad/LEA 400 kV Porțile de Fier-Anina-Reșița” au fost realizate în mod nelegal, anulând actele de punere în valoare emise în acest scop. Totodată, instanța a suspendat actele de punere în valoare până la soluționarea definitivă a cauzei, a anunțat Agent Green.

În 2019 a fost demarată construirea de către Transelectrica, societate controlată de statul român, a LEA Porțile de Fier – Reșița, după ce autorizația de construire și acordul de mediu fuseseră emise cu mai bine de 6 ani în urmă. LEA traversează 9 arii naturale protejate de interes național (rezervații, Parcuri naționala și naturale)  și 8 de interes comunitar (Site-uri Natură 2000) precum și o arie naturală protejată de interes internațional (Sit RAMSAR).

 

Analiza de impact a lipsit

 

Emiterea actelor de punere în valoare a fost făcută fără a se analiza impactul acestor defrișări asupra speciilor protejate în cadrul ariilor protejate, cu precizarea că la momentul emiterii acordului de mediu cu 6 ani în urmă aceste arii naturale protejate nu aveau planuri de management și nu existau obiective de conservare aprobate. Revizuirea ulterioară a acordului de mediu nu a avut că obiect analiză impactului defrișărilor asupra speciilor și habitatelor protejate.

 

Păduri potențial virgine

 

Pe același traseu se află mai multe păduri potențial virgine care conform legii sunt protejate până la finalizarea studiilor de fundamentare care să stabilească dacă sunt sau nu păduri virgine sau cvasivirgine.

Totodată, actele de punere în valoare au fost emise fără că amenajamentele silvice să prevadă acest proiect și fără să analizeze impactul asupra funcționalității pădurii sau asupra fragmentării habitatelor.

Hotărârea Tribunalului București nu a fost încă motivată și poate fi atacată cu recurs:http://portal.just.ro/3/SitePages/dosar.aspx?id_inst=3&id_dosar=300000000906500

 

Ce spune Transelectrica despre proiect

 

Transelectrica susține că realizarea acestui proiect, corelat cu retehnologizarea Stației Electrice de Transformare Reșița și interconexiunea cu Serbia prin Linia Electrică Aeriană 400 kV Reșița – Pancevo, va conduce la o creștere de până la 500 MW atât a capacității de preluare de consumatori noi, de surse noi de producere a energiei electrice, cât și a capacității de transport transfrontalier. Aceste capacități vor crește până la 1000 MW, la finalizarea întregului Ax Porțile de Fier – Reșița – Timișoara – Săcălaz – Arad.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed