AcasăEconomieOUG privind combaterea acţiunilor speculative, pe agenda Guvernului, în primă lectură /...

OUG privind combaterea acţiunilor speculative, pe agenda Guvernului, în primă lectură / Prevede protejarea consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de preţuri – DOCUMENT

Potrivit Guvernului, prezentul are ca scop crearea unui cadru legislativ general care să asigure un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor şi buna funcţionare a pieţei interne, fiind reglementate aspecte referitoare la protejarea directă sau indirectă a consumatorilor împotriva unor majorări nejustificate de preţuri şi disfuncţionalităţi evidente ale pieţei, în perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, stare de alertă sau alte situaţii de criză. 

Articolul 1 arată că prezenta lege are drept scop asigurarea unei concurenţe loiale, cu respectarea uzanţelor cinstite şi a principiului general al bunei-credinţe, pentru protejarea interesului legitim public şi/sau privat, prin aplicarea normelor de drept contravenţional, penal sau civil, după caz.

Dispoziţiile prezentei legi se aplică întreprinderilor şi persoanelor fizice, române sau străine, care săvârşesc practici de concurenţă neloială pe teritoriul României.

Potrivit Ordonanţei, constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi şi sunt interzise practicile comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei – credinţe şi care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi, precum:

a) denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, de informaţii care nu corespund realităţii;

b) deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informaţii despre care acesta avea cunoştinţă la momentul săvărşirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informaţii confidenţiale şi a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi;

c) discreditarea activităţii unei întreprinderi concurente sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia, prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. a);

În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, starea de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele sau categoriile de produse şi/sau serviciile stabilite ca fiind în situaţie de risc speculativ prin hotărâre de Guvern, sunt interzise practicile de concurenţă neloială care contravin 7 uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei credinţe, săvârşite de întreprinderi faţă de alte întreprinderi, care constau în: practicarea unor preţuri nejustificat de mari, limitarea producţiei sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţa internă şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod artificial.

Consiliul Concurenţei va stabili, prin regulament, procedura rapidă de constatare şi sancţionare a practicilor. 

Constituie concurenţă neloială, în sensul prezentei legi şi sunt interzise practicile comerciale ale întreprinderii şi/sau ale angajatului care contravin uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei – credinţe şi care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi, precum:

a) denigrarea unei întreprinderi concurente sau a produselor/serviciilor sale, de natură să îi lezeze interesele legitime, realizată prin comunicarea ori răspândirea de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, de informaţii care nu corespund realităţii;

b) deturnarea clientelei unei întreprinderi concurente de către un fost sau actual angajat, prin folosirea unor informaţii despre care acesta avea cunoştinţă la momentul săvărşirii faptei că reprezintă secrete comerciale sau informaţii confidenţiale şi a căror dezvăluire poate dăuna semnificativ intereselor acelei întreprinderi;

c) discreditarea activităţii unei întreprinderi concurente sau a produselor şi serviciilor sale, realizată de către o altă întreprindere sau un fost sau actual angajat, prin recurgerea la acţiuni menite să atragă pierderea bunei reputaţii sau a credibilităţii acesteia, prin alte mijloace decât cele prevăzute la lit. a).

În perioadele de stare de mobilizare parţială sau totală a forţelor armate şi stare de război, stare de asediu şi stare de urgenţă, starea de alertă sau alte situaţii de criză stabilite explicit prin acte normative, pentru produsele sau categoriile de produse şi/sau serviciile stabilite ca fiind în situaţie de risc speculativ prin hotărâre de Guvern, sunt interzise practicile de concurenţă neloială care contravin 7 uzanţelor cinstite şi principiului general al bunei credinţe, săvârşite de întreprinderi faţă de alte întreprinderi, care constau în: practicarea unor preţuri nejustificat de mari, limitarea producţiei sau a vânzărilor, acumularea de mărfuri în scopul creării unui deficit pe piaţa internă şi revânzării lor ulterioare la un preţ crescut în mod artificial. 

Ce sancţiuni prevede Ordonanţa

Constituie contravenţii săvârşirea practicilor de concurenţă neloială prevăzute la art. 2 care afectează interesul public şi se sancţionează după cum urmează:

a) amendă de la 0,1% – 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării în cazul contravenţiilor săvârşite de întreprinderi, dar nu mai puţin de 10 000 lei;

b) amendă de la 5.500 lei la 11.000 lei pentru contravenţiile săvârşite de persoane fizice.

În cazul în care persoanele fizice sau juridice recunosc, în mod expres, săvârşirea practicilor de concurenţă neloială prevăzute la art. 2, care afectează interesul public, în termen de 30 de zile de la comunicarea concluziilor rezultate în urma cercetării aprofundate, termen acordat pentru exprimarea punctului de vedere cu privire la faptele imputate, autoritatea de concurenţă poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 20 % din amenda finală. Termenul acordat pentru 10 exprimarea punctului de vedere cu privire la faptele imputate în cazul contravenţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) şi, implicit, pentru recunoaşterea faptei, este de 7 zile.

Exercitarea de către persoanele fizice sau juridice a acţiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, în privinţa aspectelor care fac obiectul recunoaşterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenţei, instanţa va soluţiona acţiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaştere şi va stabili amenda în consecinţă.

Constituie contravenţie următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice sau juridice:

a) furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 34 ;

b) furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate;

c) refuzul nejustificat al întreprinderilor de a se supune inspecţiilor desfăşurate potrivit prevederilor art. 34 ;

d) nerespectarea măsurilor impuse de către Consiliul Concurenţei prevăzute la art. 31 alin. (9), (10) şi (11); 

Săvârşirea de către întreprinderi, autorităţile şi instituţiile publice a contravenţiilor prevăzute la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 0,01% – 0,1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării, dar nu mai puţin de 5000 lei. În cazul autorităţilor şi instituţiilor publice amenda va fi stabilită în intervalul de 5000 lei – 50 000 lei. 

Săvârşirea de către persoanele fizice a contravenţiilor prevăzute la alin. (4) se sancţionează cu amendă de la 600 lei la 2.500 lei.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (5), în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cea mai recentă cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.

În ipoteza întreprinderilor nou înfiinţate, care nu au înregistrat cifra de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea vor fi sancţionate cu sumă fixă, minimă, prevăzută pentru fiecare contravenţie. 

Ultimele Articole