Parlamentul European a adoptat fonduri de 243 miliarde de euro favorabile mediului pentru dezvoltarea şi cooperarea regională

0
37
Parlamentul European a adoptat fonduri de 243 miliarde de euro favorabile mediului pentru dezvoltarea şi cooperarea regională

Aşa-numitul „pachet de coeziune” cuprinde obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg), Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune.

El cuprinde şi reglementările privind dispoziţiile comune, un set de norme pentru a gestiona fondurile regionale, sociale şi de coeziune pe următorii şapte ani.

Toate cele trei regulamente vor fi publicate în Jurnalul Oficial pe 30 iunie şi vor intra în vigoare în prima zi după publicare, potrivit unui comunicat remis News.ro.

În conformitate cu noile reglementări privind dispoziţiile comune, Interreg, dar şi Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune vor fi obligate să-şi direcţioneze cel puţin 30 % din resurse către obiective specifice: politicile climatice, economia circulară şi investiţiile în creşterea durabilă şi în crearea de locuri de muncă. Ele prevăd şi măsuri specifice pentru IMM-uri şi regiunile ultraperiferice.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi Fondul de coeziune (FC)

Fondul de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune reprezintă cel mai mare instrument public european de investiţii, cu un buget de 243 de miliarde de euro (în preţurile din 2018). Ele reprezintă circa un sfert din Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027.

Fondurile vor contribui şi la redresarea după pandemia de COVID-19. În acest context, vor sprijini cultura, turismul durabil şi digitalizarea şi vor îmbunătăţi rezilienţa sistemului de sănătate publică.

Nu vor putea fi sprijinite investiţiile legate de energia nucleară şi combustibilii fosili. Singura excepţie, valabilă până pe 31 decembrie 2025, se va face pentru proiectele în care gazele naturale vor înlocui cărbunele.

Interreg, sprijin pentru proiectele transfrontaliere şi cooperarea în regiunile învecinate ale Uniunii

Bugetul Interreg va fi de 8,05 miliarde de euro (în preţurile din 2018) pentru perioada 2021-2027, mai mare cu 3 % faţă de perioada anterioară. Rata de finanţare va fi în general de 80 % (85 % pentru regiunile ultraperiferice).

72,2 % din aceste resurse vor fi alocate către cooperarea transfrontalieră, iar pentru cooperarea transnaţională, interregională şi cea a regiunilor ultraperiferice se vor aloca 18,2 %, 6,1 % şi respectiv 3,5 %. Până la 20 % din fondurile din cadrul unui program Interreg pot fi alocate unor proiecte mici.

Regulamentul privind dispoziţiile comune

Legislaţia stabileşte dispoziţiile comune pentru Fondul de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă, Fondul social european plus şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime. Aceste instrumente luate împreună reprezintă circa o treime din bugetul total al Uniunii pentru 2021-2027. Suma se ridică la 330 de miliarde de euro (în preţurile din 2018).

Pentru a beneficia de fondurile Uniunii, ţările vor trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU şi Acordul de la Paris privind schimbările climatice. Ele vor mai trebui să promoveze egalitatea de gen şi să combată discriminarea.

În decembrie 2020, legiuitorii Uniunii au încheiat acorduri politice referitoare la Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune, Interreg şi Regulamentul privind dispoziţiile comune. Comisia pentru dezvoltare regională a aprobat acordurile în decembrie şi martie. Astfel, Consiliul şi-a putut adopta poziţiile în primă lectură pe 27 mai.