Patria Bank şi-a dublat profitul net în primele nouă luni, la 14,86 milioane lei

Venitul net bancar a urcat cu 12%, la 138,6 milioane lei.

”Venitul net bancar înregistrează o evoluţie pozitivă de 12% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021 (+15 milioane lei), cu toate că această evoluţie include contracţia veniturilor din activitatea financiară de 5 milioane lei generată de evoluţia curbei de dobândă aferentă portofoliului de titluri de stat. Banca a înregistrat un rezultat operaţional pozitiv pentru primele 9 luni ale anului 2022 în valoare de 34,8 milioane lei şi un rezultat net de 14,9 milioane lei într-o dinamică pozitivă de 106% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2021”, arată raportul băncii.

Creditele nou-acordate au fost în valoare de 764 milioane lei, ceea ce a condus la o creştere a portofoliului de credite performante cu 13%, respectiv 249 milioane lei, comparativ cu decembrie 2021 şi cu 13%, respectiv 261 milioane lei, faţă de septembrie 2021.

Activele toale, în valoare de 3,93 miliarde lei, prezintă o uşoară creştere (+2,6%) faţă de sfârşitul anului 2021 datorată modificării structurii bilanţiere a băncii: creşterea creditelor nete de 231 milioane lei, +11%, şi reducerea activelor lichide cu 114 milioane lei, excedentul de lichiditate fiind plasat în credite Portofoliul de credite (valoare netă) înregistrează o creştere de 12%, +231 milioane lei faţă de septembrie 2021. În structura, portofoliul performant (stadiul 1+2) înregistrează o crestere de 249 milioane lei (+13%) faţă de decembrie 2021, în timp ce portofoliul de credite neperformante a înregistrat o scădere de 5 milioane lei (-3%).

”Banca s-a concentrat mai mult pe creditele garantate comparativ cu creditele negarantate în cadrul segmentului Retail (persoane fizice), în principal in mediul urban, prin lansarea de campanii de refinanţare a creditelor ipotecare, dar şi prin optimizarea fluxurilor de lucru interne care au condus la oferirea unui timp de răspuns mai rapid clienţilor”, se menţionează în raport.

Vânzările de credite noi au avut o tendinţă ascendentă, în special pe segmentul creditelor ipotecare, înregistrând în trimestrul III 2022 un volum total de aproximativ 60 milioane lei echivalent, respectiv 39% din totalul vânzărilor din primele noua luni ale anului 2022.

Creditele în sold au înregistrat o evoluţie constantă în trimestrul III 2022, corelată cu vânzările noi şi cu acţiunile specifice de provizionare aplicate, înregistrând o creştere de 28 milioane lei echivalent, respectiv 54% din creşterea totală înregistrată în primele 9 luni ale anului 2022.

În trimestrul III 2022 volumul sumelor noi atrase în depozite la termen a fost de 30 milioane lei echivalent, înregistrându-se astfel cea mai mare creştere a soldului din cursul anului 2022.

Pe segmentul general al companiilor, banca a înregistrat o creştere de 1% a clienţilor activi, la 13.021 clienţi.

 

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri