AcasăEconomiePatronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private atrage atenţia asupra riscului de limitare...

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private atrage atenţia asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale prin prorogarea a două măsuri care urmau să intre în vigoare în 2022

“Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED atrage atenţia asupra riscului de limitare a accesului la servicii medicale prin prorogarea a două măsuri care ar fi trebuit să intre în vigoare în acest an: contribuţia personală pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate şi posibilitatea încheierii de către casele de asigurări de sănătate a contractelor cu medicul specialist într-o specialitate clinică pentru specialităţile clinice pentru care casele de asigurări de sănătate încheie contracte de furnizare de servicii medicale, prin care acesta dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu”, se arată într-un comunicat al PALMED. 

Sursa citată menţionează că prin ordonanţa de urgenţă adoptată la finalul anului trecut, cele două măsuri au fost prorogate pentru 2025, respectiv 2023. 

“Prorogarea termenului de aplicare a prevederilor cu privire la contribuţia personală, care poate fi plătită de asiguraţi, pentru unele servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, în condiţiile în care ei optează ca aceste servicii să fie acordate de furnizori privaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, este o măsură care are ca efect reducerea accesului la servicii medicale, întrucât furnizorii privaţi nu pot acoperi costurile reale pe care le implică unele analize şi investigaţii. Implicit, discutăm despre o reducere a numărului furnizorilor care decid să încheie astfel de contracte sau o renunţare a contractării pentru serviciile în cazul cărora diferenţa dintre costul real şi cel decontat este foarte mare. Este o situaţie pe care o aducem constant în atenţia autorităţilor, în condiţiile în care procesul de actualizare a tarifelor stagnează”, a afirmat preşedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED, Cristian Hotoboc. 

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED a precizat că nota de fundamentare care stă la baza deciziei oferă procesului de analiză a întregului parcurs procedural pentru elaborarea Contractului-cadru, care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate o durată de realizare de aproximativ trei ani, termenul de intrare în vigoare a reglementărilor privind contribuţia personală pentru unele servicii medicale acordate în ambulatoriul clinic de specialitate şi ambulatoriul paraclinic de specialitate fiind de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pentru anul 2025.

„Practic, autorităţile se bazează pe capacitatea sistemului medical privat de a prelua toţi pacienţii care, citez din nota de fundamentare „nu vor avea asigurat accesul la furnizorii publici” din cauza situaţiei pandemice, fără să aloce şi fondurile necesare pentru acoperirea costurilor acestor servicii”, completează Cristian Hotoboc.

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED susţine că argumentul oferit în nota de fundamentare şi potrivit căruia, în lipsa acestei măsuri, pacientul ar putea fi pus în situaţia în care să acceseze „serviciile medicale la un moment ulterior şi nu la momentul nevoii de astfel de servicii, ceea ce conduce în mod direct la agravarea stării de sănătate a asiguratului, respectiv prejudiciază cu efecte pe termen lung sănătatea populaţiei″ este tocmai cel care ar trebui să stea la baza unei creşteri a tarifelor decontate şi o aplicare cât mai rapidă a celei de a doua măsuri prorogate prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă – posibilitatea ca medicul specialist să încheie un contract individual prin care dobândeşte dreptul de a elibera bilete de trimitere pentru specialităţi clinice, bilete de trimitere pentru investigaţii paraclinice şi prescripţii medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, indiferent dacă unitatea medicală în care activează are sau nu un contract. 

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED consideră că fără o creştere a tarifului pentru serviciile medicale, sistemul medical este pus în dificultate.

“Fără o creştere a tarifului pentru serviciile medicale, sistemul medical este pus constant în dificultate. Pe de o parte, sistemul public se vede în imposibilitatea de a-şi acoperi cheltuielile, având nevoie de un sprijin constant şi în creştere din partea Fondului Unic de Asigurări Sociale de Sănătate – FNUASS şi a autorităţilor locale. Pe de altă parte, sistemul privat este discriminat în mod repetat, întrucât furnizorii privaţi de servicii medicale în regim de ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate nu au, în mod firesc şi normal, acces la FNUASS pentru a acoperi cheltuielile, dar nici nu pot face acest lucru prin încasarea unei sume care să acopere costul real, cu titlul de contribuţie personală, aşa cum se întâmplă deja pentru serviciile medicale în regim de spitalizare continuă”, a menţionat sursa citată. 

Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED susţine că o creştere a tarifelor decontate duce la un acces mai bun al populaţiei la servicii medicale. 

“Creşterea tarifelor decontate duce la un acces mai bun al populaţiei la servicii medicale, atât pentru prevenirea afecţiunilor – ştiut fiind faptul că 9 din 10 unităţi medicale care au capacitatea de a asigura prevenirea afecţiunilor sunt private – cât şi pentru o monitorizare eficientă a pacienţilor cu boli cronice, ambele efecte conducând la degrevarea spitalelor publice şi la scăderea, pe termen mediu şi lung, a numărului de pacienţi internaţi în regim de spitalizare continuă, fapt care conduce la o reducere a costurilor alocate de stat pentru tratamentul acestor bolnavi, implicit la o stare de sănătate mai bună a populaţiei. În acest context, facem apel la factorii de decizie pentru demararea unor discuţii ample, care să conducă la rezolvarea problemei tarifelor mult prea mici, cu care se confruntă întreg sistemul sanitar”, a mai transmis Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private – PALMED.

Ultimele Articole