x


  • EUR
    4.8423
    USD
    4.2788
string(16) "instant-articles"

Planul grandios al liberalilor: 100 miliarde de euro

Guvernul liberal a prezentat planul de relansare economică.

Autor: Cristian Matache | Sursa: Money.ro | Publicat: 01.07.2020, 11:43

 

Planul național de investiții și relansare economică propus de guvernul liberal, cu girul președintelui Klaus Iohannis, vizează  arunctarea pe piață a unei sume de peste 100 miliarde de euro în următorii ani pentru construcția a 3.400 de kilometri de autostradă și drumuri exprex, spitale regionale, județene și orășenești, peste o mie de unități medicale în mediul rural, sute de grădinițe, școli, campusuri și cămine universitare. Cea mai mare parte a acestor sume de bani, adică 80%, vor merge în investiții

în infrastructura de transport, sătătate, educație și energie. Totodată, acest plan cu tente megalomanice prevede măsuri de sprijin pentru domeniile afectate de criza coronavirusului, de la granturi pentru IMM-uri, digitalizare, susținerea angajaților și ocuparea forței de muncă. Sumele în cauză ar trebui să vină din fonduri europene (Comisia Europeană a promis României 33 miliarde de euro) și din alocări bugetare în perioada 2021-2027.

 

 

Măsuri fiscale

 

 

Principalele măsuri fiscale și programe economice de sprijin adoptate de Guvern pentru a limita efectele negative provocate de criza determinată de pandemia Covid-19: credite cu garanții de stat și dobândă subvenționată pentru investiții și capital de lucru cu un plafon de 15 mld. lei prin programul IMM Invest (cca. 40.000 de beneficiari); amânarea la plată a ratelor bancare pentru o perioadă de 9 luni pentru persoanele fizice și juridice afectate de criza Covid-19 (cca. 300.000 beneficiari); Bonificații pentru plata impozitelor pentru companii și persoane fizice, suspendarea obligațiilor fiscale și bugetare pe perioada stării de urgență și a stării de alertă, reeșalonarea datoriilor bugetare după 31 decembrie 2020, scutirea de unele impozite specifice pentru industriile afectate, suspendarea popririlor și executărilor silite, rambursarea TVA cu control ulterior, plata concediilor medicale restante etc. (Impactul este de 15 miliarde de lei); amânarea la plată a ratelor bancare, chiriilor și utilităților pentru companiile afectate de criza Covid-19 în baza certificatului pentru situații de urgență (cca. 30.000 de beneficiari).

 

Locuri de muncă

 

Se plătește șomajul tehnic de până la 75% din salariu mediu brut pe lună de la bugetul de stat pentru angajații companiilor afectate de criză și pentru alți profesioniști cu activitatea întreruptă temporar (1,3 milioane beneficiari/ Impact: 4 miliarde lei).

Numărul total de suspendări ale contractelor de muncă ca efect al pandemiei de SARS CoV-2 a fost de 1.495.111 în perioada 16.03.2020 – 01.06.2020. La data 15.03.2020, numărul total al contractelor de muncă active era de 6.547.962, iar la data 01.06.2020 numărul contractelor de muncă active era de 6.439.494.  Începând cu 1 iunie, pentru reluarea activității angajaților care au fost în șomaj tehnic pentru cel puțin 15 zile, Guvernul susține 41,5% din salariul brut pentru o perioadă de 3 luni (cca. 750.000 beneficiari/ Impact – 3,35 miliarde de lei).

 

Sprijin pentru firme

 

Se acordă granturi de sprijin pentru microîntreprinderi: Valoare grant: 2000 euro/SRL fără salariați, din toate domeniile. Numărul de beneficiari este de 50.000; Bugetul este de 100 milioane de euro. Se finanțează chiriile pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Bugetul este de 160 milioane de lei. Se asigură capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri: Valoarea grantului  este de maxim 125.000 euro. Domeniile vizate sunt: HoReCa, turism, transporturi, evenimente.  Bugetul este de 350 milioane de euro. De asemenea, se acordă granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor: valoare este de 50.000 – 200.000 euro, iar domeniile vizate sunt industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții. Bugetetul este de 550 milioane de euro.

 

 

Creșterea competitivității IMM-urilor

 

Se acordă granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1. Valoarea maximă este de 200.000 de euro, iar bugetul alocat este de 117 milioane de euro. Se acordă granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2. Valoarea maximă este de un milioan de euro, iar bugetul este de 450 milioane de euro. Totodată, se vor acorda granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional. Valoarea maximă este de 6 milioane de euro, iar bugetul este de 550 milioane de euro.

 

Granturi pentru inițiative antreprenoriale

 

Planul prevede acordarea de granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative. Valoarea este de  40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Domeniile de activitate sunt prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare. Bugetul este de 150 mililioane de euro. Se mai acordă granturi pentru digitalizarea IMM-urilor. Valoarea este de 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect. Cheltuielile sunt pentru echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice. Bugetul este de  150 milioane de euro. Un alt grant vizează Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP). Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiarii sunt aproximativ 7000 de noi IMM-uri. În fine, se finanțează programele de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri. Valoarea grantului este 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect. Bugetul este de 30 milioane de euro.

 

Agricultura

 

De vor finanța depozitele de comercializare a produselor agricole. Obiectiv este construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției este de 120 milioane de euro. Se vor acorda granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații. Se vor achiziționa kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar. Bugetul este de 48 milioane de euro. Se vor acorda, de asemenea, granturi  de finanțare pentru antreprenoriat rural. Obiectivul este sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; Valoarea grantului este de 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Bugetul este de  200 milioane de  euro. O altă măsură prevede instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat. Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

 

Investiții noi

 

S-a stabilit o schemă de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield). Obiectivul este stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield. Valoarea ajutorului de stat este de maxim 37,5 milioane de euro/investiție. Bugetul alocat este de 1,5 miliarde lei anual până în 2023. S-a mai stabilit o schemă de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională. Obiectivul este obținerea de granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă. Valoarea ajutorului de stat este de maxim 37,5 milioane de euro/investiție. Bugetul alocat este de 450 milioane de lei anual până în 2025.

 

 

Garantarea creditelor

 

Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri prevede acordarea de credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. Plafonul este de 15 miliarde de lei, iar numărul de beneficiari este de 40.000. Se acordă cgranții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 milioane de lei. Plafonul este de 8 miliarde de lei iar numărul de beneficiari este de 600.

 

Lichiditatea companiilor

 

 

S-a stabilit o schemă de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor). Prin acest program se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial. În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice  reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafonul alocat este 1 miliard de lei. Există  un program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț. Obiectivul este acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare. Valoarea unei  facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 miliard de lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare. Un alt program vizează garantarea leasing-ului de echipamente și utilaje. Obiectivul este garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o  finanțare non-bancară.  Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

 

Capitalizarea companiilor

 

 

Vor fi luate măsuri de stimulare pentru creșterea capitalurilor proprii ale companiilor românești, în sensul că se vor acorda bonificații la plata impozitului pe profit acordată în funcție de menținerea capitalurilor proprii pozitive și/sau creșterea acestora pe o perioadă de timp. Se va înființa Fondul Român de Investiții (FRI) pentru finanțarea unor investiții în domenii de interes strategic.

Capitalizare inițială este de 300 milioane de euro. Se va înfijnța Bănca Națională de Dezvoltare (BND) ca instituție de credit pentru proiecte de investiții, după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte de investiții care sprijină obiectivele naționale de interes strategic.

 

Sprijin pentru angajați

 

 

Măsurile de sprijin pentru angajați și companii pentru reluarea activităților economice vizează prelungirea indemnizației de șomaj tehnic. Impactul este de 850 milioane de lei/lună. De asemenea, este prevăzută stimularea reluării activităților economice și a ocupării. Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. Impactul este de 3,35 miliarde de lei. Se va acorda sprijin pentru program flexibil de muncă. Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE. Totodată, se vor acorda granturi pentru formarea profesională a angajaților. Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariați. Aceștia beneficiază de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Bugetul alocat este 150 milioane de lei.

 

Se va stimula ocuparea tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate. Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor. Se vor lua măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului. Planul mai prevede protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru: Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării; Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni. Pentru asigurarea de locuri de muncă pentru tineri, valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Bugetul este de 300 milioane de euro. Planul vizează și stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă. Se acordă un sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

 

Protecția socială

 

Vor fi asigurate pachete alimentare și de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile, adică sprijin pentru persoanele aflate în situații de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare și pachete de igienă corporală.  Sunt vizați 1,18 milioane de beneficiari, iar bugetul alocat este de 225 milioane de euro. Vor fi acordate vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Sunt vizați 250.000 de beneficiari iar bugetul alocat este de 100 milioane de euro. Pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflați în risc de sărăcie severă, se vor acorda vouchere pentru achiziționarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Beneficiari vor fi 400.000 copii. Bugetul alocat este de 30 milioane de euro.

 

Infrastructura de transport

 

În domeniul rutier este prevăzută finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi și drumuri expres. Costul estimat este de 4,3 miliarde euro. Sunt vizate autostrada Sibiu – Pitești (Loturi 1, 4, 5), drumul expres Craiova – Pitești, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borș),  Sebeș – Turda, A0: Inelul de Sud București, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila. S-a planificat conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu rețelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și drumuri expres. Perioada vizată este 2020 – 2030, iar costulestimat este de 31 miliarde de euro. Mai sunt vizate și autostrada Sibiu – Pitești (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădășelu – Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureș – Iași – Ungheni, A3: Ploiești – Comarnic – Brașov, A7: Ploiești– Suceava – Siret, A0: Inelul de Nord București; drumurile expres București – Alexandria – Craiova – Lugoj, Buzău/Focșani – Brăila – Galați, Măcin – Tulcea – Constanța; Transregio Gilău – Cluj N. – Apahida.

 

În domeniul feroviar sunt prevăzute investiții în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 – 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde de euro. Se are în vedere finalizarea reabilitării liniei ferate pe traseul Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV pan-european, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h. În plan sunt prevezute proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate: Ploiești-Suceava-Dărmănești, București-Craiova-Timișoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzău-Fetești, Port Constanța-Palas, Predeal-Brașov, Centura feroviară a Municipiului București, Cluj Napoca-Episcopia Bihor. În plus, se prevede un tren metropolitan Nădășelu – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida.

 

La metroul bucureștean se prevede dezvoltarea noilor magistrale și extinderea magistralelor existente. Adică finalizare lucrări M5, lansare  M6 – tronsonul Gara de Nord – 1 Mai – Aeroport Otopeni, M4 – tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, extensie M2 Pipera – Petricani  și Berceni – Linia de Centură Sud. S-a luat în calcul și metroul din Cluj Napoca – Magistrala: Gilău – Florești – Cluj-Napoca.

 

În domeniul naval sunt prevăzute investiții totale de 4,3 miliarde de euro pentru modernizarea și extinderea infrastructurii porturilor maritime și fluviale, cu accent pe Portul Maritim Constanța, lucrări de dragaj, de exploatare, consolidări și alte investiții pentru asigurarea navigației pe tot parcursul Dunării, pe tot timpul anului.

 

În zona transportului aerian sunt vizate investiții totale de 2,9 miliarde de euro în extinderea și construirea de terminale pentru pasageri, cât și de zone cargo, precum și în crearea de legături inter-modale între infrastructura aeriană, feroviară și rutieră.

 

 

 

Energie

 

Valoarea investițiilor programate în Sistemul Energetic Național pentru perioada 2020 – 2025 este estimată la 12,48 miliarde de euro de la producția de energie la rețele inteligente de transport și distribuție gaze naturale si electricitate. În zona energiei verzi sunt vizate parcuri eoliene onshore și offshore (2x300MW) – 4,6 miliarde de lei; noi capacități de producție hidro (Retezat, Vidraru, Mărișelu, Avrig, Bistra, Livezeni etc.) – 1,6 milairde de lei. Vor fi investiții investiții strategice la Romgaz în valoare de 15,69 miliarde de lei: în centrale electrice cu turbine cu gaze (Iernut, Mintia), dezvoltarea proiectelor offshore Neptun Deep, Est Rapsodia și Trident de la Marea Neagră, fabrică de metanol (greenfield), noi capacități energetice în parteneriat cu companii private (Chimcomplex, Alro, Liberty Galați etc.). Planul de restructurare și decarbonare 2020 – 2025 al Societății Complexul Energetic Oltenia S.A este în valoare de 7,2 miliarde de lei. Se are în vedere creșterea capacității de producție a energiei electrice pe bază nucleară cu cel puțin o unitate până în 2030 și prelungirea duratei de operare a Unității 1 cu încă 30 de ani, precum și creșterea capacității liniilor de transport a energiei electrice și de interconexiune transfrontalieră – cca. 4,6 miliarde de lei.

Investițiile în sistemul național de transport al gazelor naturale și pentru interconectarea cu sistemul internațional de transport vor fi de circa 9 miliarde de lei.

 

Sănătate

 

Se vor construi primele 3 spitale regionale în perioada 2021 – 2027, cu o valoare totală de 1,64 miliarde euro: Spitalul Regional de Urgență Cluj – 539,59 milioane euro; Spitalul Regional de Urgență Iași – 500,35 milioane de euro; Spitalul Regional de Urgență Craiova – 602,73 milioane euro. Vor fi finanțate programe de investiții locale în sistemul sanitar pentru perioada 2021-2027, cu un buget de aproximativ 17,5 miliarde lei prin construirea/modernizarea/reabilitarea a: 1.450 de centre medicale în mediul rural; 25 spitale județene; 110 spitale orășenești.

 

Educație

 

 

Vor fi derulate investiții în unități școlare programate în perioada 2021– 2027: 2.488 de unități școlare vor fi incluse în programe de modernizare/reabilitare, costurile estimate – 6,046 miliarde de lei. 375 de unități școlare vor beneficia de investiții în valoare de 31,4 milioane lei pentru conformarea grupurilor sanitare (alocare 2020). În cadrul Programului Reforma Educației Timpurii se vor finanța construcția a unui număr de 180 grădinițe cu program prelungit sau săptămânal – 146 milioane de euro. Totodată, se vor construi 40 de campusuri școlare care să includă: școală, liceu, internat, teren sport, ateliere, laboratoare, cantină, cu o valoare totală de aproximativ 2 miliarde lei; 30 de cămine studențești care totalizează 10.244 de locuri de cazare pentru 30 de instituții de învățământ superior de stat din 13 centre universitare. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 1,248 miliarde de lei.

 

Dezvolatarea locală

 

Vor fi extinse rețelele de alimentare cu apă și canalizare. Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru finanțarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban. Alte investiții se alocă  pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei. Se extind rețelele de distribuție a gazelor naturale. Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România. Se vor moderniza și reabilita drumurile județene și locale.

În perioada 2021-2027 Guvernul își propune să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.

 

Planul cuprinde și o strategie de renovare, termoficare și reabilitare energetică a clădirilor și de reabilitare a clădirilor cu risc seismic. Asta înseamnă reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de lei; consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare estimată de 1 miliard de lei; Modernizarea infrastructurii de termoficare în 15 unități administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei. Se vor construi locuințe pentru specialiști în sănătate, învățământ și alte categorii socio-profesionale. Asta înseamnă 10.000 de unități locative pentru specialiști (2 miliarde de lei) și 5.000 unități locative pentru tineri, destinate închirierii (1 miliard de lei). În plus, se vor reabilita monumente istorice, patrimoniu cultural și sedii administrative – 2 miliarde lei.

 

 

Irigații

 

 

Reabilitarea infrastructurii de irigații prevede investiții în reabilitarea a 138 amenajări de irigații, ce deservesc o suprafață de aproximativ 2.4 milioane ha.  Valoarea lucrărilor de investiții în infrastructura de irigații: 3.4 miliarde euro. Se are în vedere construirea Canalului Siret-Bărăgan prin reluarea procesului investițional pentru tronsoanele 1-3 din cadrul etapei I. Se are în plan reabilitarea infrastructurii de desecare-drenaj, cu investiții în reabilitarea a 443 amenajări de desecare-drenaj, care deservesc o  suprafață de  2.838.674ha. Valoarea lucrărilor de investiții in amenajari de desecare: 1,1 miliarde euro. Sunt prevăzute și amenajări de combatere a eroziunii solului, cu investițiile în reabilitarea a 220 amenajări de combaterea eroziunii solului , care deservesc o suprafața de 500 000 ha. Valoarea estimativa a lucrărilor de combatere a eroziunii solului:  500 milioane euro.

 

 

Mediu

 

 

Vor fi continuate programele Rabla și Rabla Plus. Cele două beneficiază de o alocare financiară cumulată în anul 2020 de  545 milioane lei. Va fi continuat și programul de dezvoltare a infrastructurii de reîncărcare a autovehiculelor electrice în România, atât în localități, cât și la nivelul autostrăzilor, drumurilor naționale și europene – alocare financiară cumulată în anul 2020 de aproximativ 268 milioane lei. Totodată, vor fi continuate și programele de dezvoltare a transportului „verde” prin finanțarea autobuzelor electrice/gnc în municipii și localități. Lansarea unei noi sesiuni în anul 2020 beneficiază de o alocare financiară cumulată de aproximativ 930 milioane lei. Se lansează programele de creștere a eficienței energetice în clădiri publice și private în anul 2020, cu o alocare financiară cumulată de aproximativ 813 milioane lei. Se va implementa programul de creștere a eficienței energetice în complexurile de producere a energiei. Programul beneficiază de o alocare financiară în anul 2020 de 628 milioane lei. În fine, va fi demarat programul de reducere a emisiilor prin împădurirea terenurilor  în anul 2020, cu un buget de 59 milioane lei.

 

Baza sportivă

 

Pentru sportul de performană, vor fi construite 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 locuri, cu o valoare totală a investițiilor de 3,5 miliarde de lei; 8 bazine olimpice cu o valoare de 1 miliard lei și 5 patinoare artificiale pentru competiții cu o valoare totală de 300 milioane lei; 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 locuri, cu o valoare totală de 1,2 miliarde de lei. Pentru sportul de masă, vor fi construite 250 săli de sport școlare, 45 bazine didactice, 400 baze sportive cu o valoare totală estimată de 5,5 miliarde de lei; 10 centre sportive pentru sporturi olimpice, care să cuprindă săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical, cu o valoare estimată de 2 miliarde de lei.