Plătitorii de drepturi de autor depun Formularul 102

Un ordin ANAF, publicat azi, arată că angajatorii şi entităţile asimilate acestora declară obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, stabilite prin autoimpunere sau cu regim de reţinere la sursă, prin completarea şi depunerea Formularului 102 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”.

Prin OUG 82/2010 s-a prevăzut că pentru veniturile realizate din drepturi de autor şi drepturi conexe se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj. La fel şi pentru activităţile profesionale desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor încheiate potrivit Codului civil.

Astfel, angajatorilor le revine obligaţia de a declara, calcula, reţine şi plăti contribuţiile de asigurări sociale şi şomaj.

De asemenea, ordonanţa prevede că aceste contribuţii individuale de asigurări sociale şi de asigurări pentru şomaj se virează în conturi distincte stabilite cu această destinaţie şi că prevederile se aplică pentru veniturile obţinute ulterior intrării în vigoare a acesteia, respectiv după data de 10 septembrie 2010.

Ordinul mai prevede că Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetele asigurărilor sociale se completează cu două poziţii:

– contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială;
– contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj datorată de persoanele care realizează venituri de natură profesională, altele decât cele de natură salarială.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed