Primăria Capitalei se împrumută peste jumătate de miliard de lei pentru refinanţarea unui împrumut luat de la BERD în anul 2020, contractat la rându-i, pentru refinanţarea altor datorii

„Se aprobă contractarea şi/sau garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne şi/sau externe în valoare totală de până la 555.000.000 lei în vederea refinanţării datoriei publice locale provenite din împrumutul contractat de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie si Dezvoltare în anul 2020, cu o maturitate de până la 10 ani. Contractarea şi/sau garantarea unei/unor finanţări rambursabile interne şi/sau externe prevăzute. la art. 1 se face pentru refinanţarea datoriei publice locale provenite din contractul de credit nr. RUC 245/24. 04. 2020 încheiat de Municipiul Bucureşti cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Se împuterniceşte Primarul General al Municipiului Bucureşti, să negocieze şi să semneze, în numele şi pe seama Municipiului Bucureşti, termenii şi condiţiile finanţării/finanţărilor rambursabile, contractul/contractele de finanţare rambursabile interne şi/sau externe, prospectul/prospectele de emisiune/emisiuni sau documentul/documentele de, prezentare pentru finanţarea/finanţările rambursabile, acordul/acordurile de garantare aferent/ aferente, precum şi orice alte modificări şi completări convenite de către părţile contractante şi orice alte acte, documente, notificări sau cereri a căror semnare poate deveni necesara în legătură cu autorizarea, încheierea, punerea în executare şi derularea acestor finanţări”, sunt câteva dintre prevederile proiectului supus votului consilierilor generali.

Proiectul prevede de asemenea că municipiul Bucureşti poate garanta finanţarea/finanţările rambursabile cu veniturile proprii ale bugetului local al oraşului, în funcţie de cerinţele instituţiei/instituţiilor finanţatoare, în condiţii agreate de comun acord.

Creditul pe care municipalitatea vrea să îl contracteze este legat de datorii ale administraţiei locale care datează încă din anul 2005 şi care au fost refinanţate succesiv. 

„In anul 2005, Municipiul Bucureşti a împrumutat 500.000. 000 euro pe o perioada de 10 ani, printr-o emisiune de euro-obligaţiuni pe piaţa internaţională de capital. Pentru refinanţarea împrumutului obligatar cu maturitate în 2015, Municipiul Bucureşti a contractat la data de 04.05.2015, în conformitate cu prevederile HCGMB nr. 149/30.08.2012, patru finanţări rambursabile sub forma unui program de emisiuni de obligaţiuni municipale pe piaţa interna, în valoare totala de 2.220.100. 000 lei”, se arată în raportul de specialitate anexat proiectului de hotărâre. Acest document arată că, din totalul de 2,2 miliarde lei, o emisiune de obligaţiuni de 555 de milioane de lei a fost scadenta la data de 4 Mai 2020 fiind refinaţată printr-un împrumut acordat de BERD, la data de 24 aprilie 2020, „acesta acţionând ca un credit punte (bridge-loan), acoperind decalajul de finanţare (financing gap) cauzat de condiţiile de piaţă nefavorabile de la debutul pandemiei de coronavirus”.

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri

Loading RSS Feed