Profitul net al Grupului BRD a crescut cu 10,3% în primele nouă luni, la 1,016 miliarde lei

0

De asemenea, banca a raportat în perioada ianuarie-septembrie un profit net de 997,7 milioane lei, de la 886,3 milioane lei în perioada similară a anului trecut. Venitul net bancar al băncii s-a ridicat la 2,44 miliarde lei, faţă de 2,19 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2021.

”Profitul net al Grupului BRD s-a ridicat la 1,016 miliarde lei (faţă de 920 milioane lei în primele 9 luni ale anului 2021), mai mare cu 10,3% în dinamică anuală, conducând la o rentabilitate a capitalurilor proprii de aproape 17%, în comparaţie cu nivelul de 13% obţinut în aceeaşi perioadă a anului trecut. La 30 septembrie 2022, rata de adecvare a capitalului BRD a fost de 22%”, arată datele BRD.

Venitul net bancar al Grupului BRD se ridică la 2,541 miliarde lei, în creştere cu 9,8% în dinamică anuală. Creşterea de 12,2%, faţă de perioada similară a anului trecut, a veniturilor nete din dobânzi se datorează avansului solid al volumelor, precum şi ratelor dobânzilor în creştere. Evoluţia înglobează şi efectul cheltuielilor în creştere cu dobânzile pentru resursele atrase, în condiţiile în care şi clienţii retail, şi cei non-retail au beneficiat de o remunerare superioară a depozitelor.

Veniturile nete din comisioane au înregistrat un avans de 1,9% în dinamică anuală, consecinţă a unui volum mai mare de operaţiuni cu carduri şi a vânzărilor în creştere de produse de asigurare, contrabalansat parţial de venituri mai mici din servicii de e-banking, dată fiind migrarea clienţilor retail la noua aplicaţie de mobile banking gratuită, You BRD. Celelalte venituri au marcat şi ele creşteri solide (+13,4% faţă de perioada similară a anului trecut) datorită creşterii consistente a activităţilor de tranzacţionare şi de vânzări pe toate categoriile de produse.

Cheltuielile operaţionale au totalizat 1,276 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2022 (faţă de 1,198 miliarde lei în primele nouă luni ale anului 2021), în creştere cu 5% în dinamică anuală, excluzând contribuţiile plătite la Fondurile de Garantare a Depozitelor şi de Rezoluţie (69,2 milioane lei vs 49,4 milioane lei în 2021).

”Sub presiunea inflaţiei şi în condiţiile unei pieţe a muncii în continuare tensionată, cheltuielile cu personalul s-au majorat cu 5,2% faţă de 30 septembrie 2021, în urma creşterilor salariale şi a modificărilor la nivelul altor beneficii (în special tichetele de masă), majorare parţial echilibrată de tendinţa descrescătoare a numărului angajaţilor, în condiţiile optimizării amprentei teritoriale a reţelei de unităţi. Alte costuri au crescut cu 4,9% faţă de perioada similară a anului trecut din cauza cheltuielilor mai mari cu unele servicii externalizate şi IT&C”, arată raportul băncii.

 Per total, Grupul BRD a înregistrat o creştere a venitului operaţional brut de 13,4% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Ca urmare, raportul cost/venit s-a îmbunătăţit cu 2,2 puncte procentuale, până la 47,5% pe primele nouă luni ale anului 2022, în scădere de la 49,6%, nivel înregistrat în perioada similară a anului precedent (dacă excludem contribuţiile cumulate la Fondurile de Garantare a Depozitelor şi de Rezoluţie).

În ceea ce priveşte indicatorii de risc de credit, nivelurile acestora reflectă calitatea foarte bună a portofoliului de credite. Rata creditelor neperformante a rămas la nivelul minim record de 2,6% (faţă de 3,2% la sfârşitul lunii septembrie 2021), iar gradul de acoperire cu provizioane a continuat să crească până la 78% (faţă de 75% la finalul lunii septembrie 2021).

 În primele nouă luni din 2022, costul net al riscului a înregistrat o cheltuială netă cu provizioanele de 37 milioane lei (în raport cu o reluare în venituri de 42 milioane lei în primele nouă luni din 2021), determinată de constituiri aferente portofoliului performant ca urmare a tendinţelor macro-economice, în timp ce portofoliul neperformant a fost o sursă de recuperări constante în decursul anului.

Soldul creditelor nete ale Grupului BRD, inclusiv creanţele din leasing, au crescut cu 11,5% în dinamică anuală, la 30 septembrie 2022. Pe segmentul retail, creşterea de 3,2% a fost susţinută atât de segmentul persoane fizice, cât şi de cel al clienţilor companii mici. Creditele pentru locuinţe au rămas principalul motor, cu o creştere consistentă, de 21% în dinamică anuală, a producţiei noi în primele nouă luni ale anului, în timp ce creditarea pentru consum a fost rezilientă, aşa cum o reflectă cota de piaţă cvasi-stabilă în contextul unei pieţe care încetineşte.

Finanţările acordate companiilor au înregistrat o performanţă notabilă (+30,9% faţă de 30 septembrie 2021) determinată atât de activitatea impresionantă pe segmentul IMM-urilor (+49,5% faţă de 30 septembrie 2021), cu credite în valoare de 1,4 miliarde lei aprobate în cadrul programului IMM Invest, care a fost operational până la sfârşitul lunii iunie 2022) şi o creştere solidă a creditelor acordate companiilor mari (+22,4% faţă de 30 septembrie 2021).

 Activitatea de leasing a înregistrat, de asemenea, o creştere importantă, +12,2% faţă de 30 septembrie 2021. Depozitele clienţilor au atins 55,2 miliarde lei la finalul lunii septembrie 2022, în creştere cu 2,5% faţă de perioada similară a anului 2021, într-o piaţă tensionată din punctul de vedere al lichidităţii. Avansul depozitelor retail a provenit în special din intrările în creştere în conturile la vedere în valută ale clienţilor persoane fizice şi în depozitele la termen în lei, în contextul unor rate de dobândă majorate. Depozitele marilor clienţi corporativi au crescut cu 6% faţă de 30 septembrie 2021, în condiţiile unui avans solid al depozitelor în lei.

BRD a fost participant activ (cu o cotă medie de piaţă de 40%) la distribuirea celor trei emisiuni de obligaţiuni guvernamentale Fidelis, destinate investitorilor de retail, care au avut loc în primele nouă luni ale anului 2022, o valoare de 1,8 miliarde lei fiind subscrisă prin intermediul reţelei băncii.

Adopţia digitală a crescut în continuare, aşa cum arată numărul semnificativ mai mare de utilizatori ai aplicaţiei de mobil You BRD, care, la data de 30 septembrie 2022, se apropia de 1 milion.

“În primele nouă luni ale anului 2022, BRD a înregistrat o performanţă solidă la nivelul tuturor liniilor de activitate, în ciuda unui context economic plin de provocări. Avântul creditării s-a menţinut la un nivel ridicat. Creditarea persoanelor fizice cu împrumuturi pentru locuinţe a progresat în continuare, producţia nouă fiind cu 21% mai mare. Cota de piaţă pe creditele de consum a rămas rezilientă în condiţiile unei încetiniri a pieţei, după anul-record 2021. Creditarea companiilor a avut o performanţă remarcabilă (+31% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut), susţinută de ambii săi piloni, cu o creştere extraordinară a creditării atât pe segmentul IMM-urilor, cât şi pe cel al companiilor mari. BRD s-a implicat activ în programele guvernamentale de sprijinire a economiei, cu credite aprobate în valoare de 1,4 miliarde lei în primul semestru al anului 2022 (programul IMM Invest nu a mai fost operaţional după finalul lunii iunie). Sprijinirea economiei va continua în cadrul noului program IMM Invest Plus, care a început în luna octombrie 2022. BRD a realizat, la finalul primelor nouă luni ale acestui an, o performanţă financiară solidă. Venitul net bancar a crescut pe fondul unor volume mai mari şi unor dobânzi de piaţă în creştere, încorporând, în acelaşi timp, remunerarea semnificativ crescută a depozitelor clienţilor noştri. În ciuda unei importante presiuni inflaţioniste, creşterea cheltuielilor operaţionale a fost temperată printr-o disciplină riguroasă a cheltuielilor. Costul riscului a fost ţinut sub control, confirmând calitatea şi sănătatea portofoliului. Prin urmare, BRD a obţinut o rentabilitate a capitalurilor proprii ridicată, la un nivel apropiat de 17%“, a spus François Bloch, CEO, BRD Groupe Société Générale.