PwC va investi 6 milioane dolari pentru dezvoltarea politicilor de mediu, sustenabilitate şi guvernanţă în statele din regiunea Europei Centrale şi de Est, inclusiv România

0
17
PwC va investi 6 milioane dolari pentru dezvoltarea politicilor de mediu, sustenabilitate şi guvernanţă în statele din regiunea Europei Centrale şi de Est, inclusiv România

”PwC Europa Centralã şi de Est (ECE) va investi 6 milioane de dolari în urmãtorii doi ani pentru a dezvolta serviciile dedicate politicilor de mediu, sustenabilitate şi guvernanţã (ESG), în cele 29 de state din regiune, inclusiv România, şi va înfiinţa un centru de excelenţã pentru a consilia clienţii cu privire la strategia şi raportarea în acest domeniu”, anunţă compania.

Anunţul a fost fãcut cu ocazia evenimentului de lansare regionalã a noii strategii globale „The New Equation”, axatã pe patru piloni: ESG, îmbunãtãţirea competenţelor (upskilling), oameni şi reducerea emisiilor de carbon.

”Pentru a reuşi în actualul climat global, companiile trebuie sã câştige încrederea pãrţilor interesate şi sã ofere rezultate susţinute. Prin capabilitãţile noastre din PwC ECE, asociate cu investiţii inteligente şi angajament faţã de clienţi şi pãrţile interesate, putem contribui la consolidarea încrederii în societãţile noastre şi la crearea de soluţii durabile la provocãrile cu care ne confruntãm”, a declarat Nick Kós, CEO PwC ECE.

În acelaşi timp, PwC ECE va continua investiţiile în consolidarea serviciilor pentru clienţi: audit extins, transformare digitalã, prevenirea criminalitãţii financiare, cloud computing, roboticã şi automatizare.

”Sub presiunea reglementãrilor, a investitorilor şi a societãţii, mediul de afaceri trebuie sã demonstreze cã poate crea valoare pe termen lung gestionând problemele ESG. În acest context, companiile vor traversa în urmãtoarea perioadã tranziţia cãtre modele de operare eficiente, responsabile şi transparente care necesitã transformare, cerinţe de conformare, raportare şi implementare a tehnologiilor adecvate”, a declarat Dinu Bumbãcea, country managing partner PwC România şi Moldova.

Angajamentele suplimentare includ un program ambiţios de îmbunãtãţire a competenţelor digitale ale celor 12.000 de angajaţi din Europa Centralã şi de Est pânã la sfârşitul anului fiscal 2022, precum şi îndeplinirea angajamentului global de a atinge zero emisii de carbon pânã în 2030.

De asemenea, PwC ECE are în vedere extinderea programelor de voluntariat pro bono în întreaga regiune pentru a îmbunãtãţi competenţele digitale ale copiilor şi comunitãţilor defavorizate. Compania are deja un program de educaţie în domeniul securitãţii cibernetice în 5 ţãri din regiune care a fost iniţiat de România şi care urmeazã sã fie extins în alte teritorii.

Compania va aloca peste 10 milioane dolari pentru dezvoltarea angajaţilor, inclusiv implementarea ”Flexible Friday”. Având în vedere tendinţele în schimbare a forţei de muncã şi a impactului pandemiei asupra angajaţilor, PwC ECE a implementat oficial o politicã de lucru hibridã în toatã regiunea, aşteptãrile fiind ca 40-60% din timpul de lucru sã se desfãşoare de la distanţã pe termen lung.

PwC ECE cuprinde 29 de state, printre care Romania, Bulgaria, Polonia, Cehia, Ungaria, Croaţia, Slovenia, mai mult de 12.000 de angajaţi.

PwC este o reţea de firme prezentã în 155 de ţãri cu mai mult de 284.000 de profesionişti ce oferã servicii în domeniul auditului, consultanţei fiscale şi consultanţei pentru afaceri.