S-a dat lege! România ar putea avea o Vamă modernă și eficientă doar prin meritocrație

0
24

Camera Deputaților a votat un proiect de lege care prevede înființarea Autorității Vamale Române, organ de specialitate al administrației publice centrale în domeniul vamal, instituție cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanțelor.

Actul normativ va merge spre promulgare la Președintele României și la 30 de zile după apariția în Monitorul Oficial va intra în vigoare. Apoi, în termen de 45 de zile, trebuie emisă o Hotărâre de Guvern de organizare și funcționare a Autorității.

„Prin înființarea Autoritățîi Vamale, România are șansa să devină pilonul principal de stabilitate în cooperarea transfrontalieră la frontieră de Est a Uniunii Europene dacă managementul Autorității nou înființate va fi stabilit prin meritocrație. Profesionalismul oamenilor care vor ajunge în fruntea autorității și deciziile pe care aceștia le vor lua ar putea îmbunătăți substanțial securizarea frontierei de Est a Uniunii Europene și a facilitării comerțului în regiune, contribuind totodată la consolidarea imaginii României în cadrul Uniunii Europene, ca factor de stabilitate la frontiere”, susține Dorel Fronea, fost șef al  Autorității Naționale a Vămilor, în perioada 2012-2013, și vicepreședinte ANAF și coordonator al structurilor vamale, în perioada 2016-2017. ”Autoritatea Vamală Română va fi eficientă, doar dacă vor fi numiți în funcții de decizie, persoane a căror capacitate profesională să fie recunoscută atât la nivel național cât și internațional, iar în acest caz este vorba despre building trust, profesionalism, eficientă și credibilitate”, a spus Fronea.

Ca urmare a reorganizării Fiscului din 2013, Autoritatea Națională a Vămilor a fuzionat cu ANAF, pierzând calitatea de ordonator terțiar de credite, activitatea acesteia fiind preluată de ANAF și structurile sale teritoriale subordonate – direcțiile generale regionale ale finanțelor publice.

Desfășurarea activității ulterioare a structurilor vamale în cadrul ANAF a evidențiat o serie de disfuncționalități, respectiv: întârzieri semnificative la instituirea profilelor de risc vamal de tip D (debite), cu consecințe la încasarea creanțelor la bugetul general consolidat; coordonarea defectuoasă a unor structuri teritoriale în cazul solicitării efectuării unor controale vamale ulterioare, cu riscul de depășire a termenului de prescriere a stabilirii datoriei vamale; interpretări/aplicări neunitare din partea structurilor teritoriale ale legislației specifice în ceea ce privește documentele care stau la baza acțiunilor de control vamal ulterior, ceea ce determină nerealizarea unor acțiuni specifice de îndrumare metodologică, coordonare operativă și monitorizare a structurilor vamale teritoriale; existența unor necorelări în evidența contabilă a resurselor proprii tradiționale; coordonarea ineficientă a structurilor vamale operative teritoriale din cauza lipsei relației de subordonare a acestora față de Direcția Generală a Vămilor; funcționarea necorespunzătoare a Sistemului Integrat de Securizare a Frontierei; utilizarea redusă a echipamentelor de control nedistructiv, întârzieri în implementarea sistemelor electronice vamale conform cerințelor Uniunii Europene etc.

Toate aceste disfuncționalități vor trebui să fie rezolvate urgent de către nouă instituție și managementul acesteia. Procesul de înființare a Autorității Vamale Române a pornit în 2016 în vremea guvernării tehnocrate și a continuat în vremea PSD și PNL, iar proiectul de înființare a fost susținut, fapt rar, de către toate forțele politice. ”Au fost două personalități politice care au contribuit la reușita acestui demers: doamna Anca Dragu, ministrul Finanțelor din timpul guvernării tehnocrate în mandatul căreia a fost inițiat procesul de înființare a Autorității Vamale și domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul de finanțe din perioada guvernării PSD, care are și meritul că a inițiat proiectul de lege, votat de Parlament. Totodată, este și meritul tuturor vicepreședinților ANAF aflați în funcție din 2016 până astăzi, care împreună cu stafful managerial și angajații Direcției Generale a Vămilor au contribuit la înființarea Autorității și ii felicit pe toți pe această cale” a spus Fronea.

Nouă autoritate va elabora reglementările vamale care sunt în competența României în calitatea să de stat membru al UE, va asigura administrarea impozitelor, taxelor și altor venituri bugetare date prin lege în competența să, va aplică politică și legislația vamală, respectiv, fiscală în domeniul supravegherii produselor accizabile, va exercită atribuțiile de autoritate vamală și controlul operativ și inopinat privind prevenirea, descoperirea și combatarea oricăror acte și fapte care au că efect fraudă vamală și fiscală, precum și a altor fapte date prin lege în competența să, va implementa sistemele IT vamale, în conformitate cu legislația Uniunii Europene.

Autoritatea preia de la ANAF și unitățile subordonate acesteia, care se reorganizează prin divizare parțială, activitatea, posturile și personalul structurilor vamale. Instituția va fi condusă de un președinte, cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului de finanțe, ajutat de un vicepreședinte.