AcasăEconomieSuma totală verificată de Autoritatea din Energie şi transmisă spre decontare Ministerului...

Suma totală verificată de Autoritatea din Energie şi transmisă spre decontare Ministerului Energiei pentru furnizorii de energie a depăşit 6,2 miliarde lei

”Având în vedere activitatea desfăşurată în cadrul ANRE cu privire la colectarea, verificarea datelor, întocmirea fişelor de analiză şi determinarea sumelor ce se cuvin spre decontare de la bugetul statului în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, situaţia cererilor pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, se prezintă astfel:

număr total societăţi care au depus cereri: 83

număr total cereri depuse: 729

număr total cereri aprobate, clienţi casnici: 177

număr total cereri aprobate, clienţi noncasnici: 277

număr total cereri aprobate, clienţi casnici şi noncasnici: 454

număr total cereri neeligibile, clienţi casnici: 4

număr total cereri neeligibile, clienţi noncasnici: 0

suma transmisă către ME, clienţi noncasnici: 3.749.603.071,65 lei

suma transmisă către ANPIS, clienţi casnici: 2.498.025.231,83 lei

suma transmisă, clienţi casnici şi noncasnici: 6.247.628.303,48 lei”, arată ANRE.

De asemenea, suma totală transmisă spre decontare în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2022 a crescut cu 925.331.064 lei faţă de suma transmisă pe 10 noiembrie 2022.

”Diferenţa de 271 cereri depuse pentru decontare reprezintă cererile care se află în diferite stadii de analiză, iar pe măsură ce operatorii încarcă datele şi documentele justificative solicitate de către experţii alocaţi, verificarea şi determinarea acestora se va realiza cu maximă operativitate”, precizează ANRE.

ANRE a finalizat platforma informatică privind decontarea sumelor aferente schemei de sprijin conform OUG 119/2022, iar operatorii pot încărca datele şi documentele justificative în vederea verificării acestora cu maximă operativitate.

Altfel, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei anunţă că a implementat Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale la nivel naţional (POSF), devenind astfel operator al acesteia, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei pentru simplificarea procesului de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale”.

Adoptarea de către ANRE a acestor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toţi consumatorii implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale, concomitent cu implementarea soluţiei informatice intuitive şi inovative POSF, conduc la derularea procesului tehnic de schimbare a furnizorului în 24 de ore, îndeplinind astfel cerinţele europene. Prin acest proiect, ANRE urmăreşte optimizarea proceselor operaţionale din piaţa de energie, în scopul diminuării birocraţiei şi consolidării concurenţei prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final.

Obligaţiile de realizare şi implementare a POSF rezidă în prevederile art. 7^6 şi ale art.  102^1  alin. (10) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea transpunerii prevederilor în legislaţia secundară, ANRE a aprobat, prin Ordinul nr.3/2022, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (Regulament POSF).

Proiectul POCA, cu termen de finalizare la data de 23 decembrie 2022, este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, iar valoarea totală a proiectului este de 19.223.269,45 lei din care: 98% cheltuieli nerambursabile (18.838.804 lei) şi 2% cheltuieli contribuţie proprie ANRE (384.465 lei).

ANRE anunţă astfel stadiul integrării în POSF a operatorilor economici din domeniul energiei electrice şi a gazelor naturale.

Astfel, operatorii de reţea şi furnizorii de energie electrică şi de gaze naturale sunt în curs de încărcare a metadatelor pentru locurile de consum şi pentru contractele de furnizare şi de reţea, conform obligaţiilor instituite prin Regulamentul POSF.

În ceea ce priveşte gradul de încărcare a datelor, la acest moment în POSF sunt 13.593.044contracte de furnizare, din care 9.427.282 contracte de furnizare energie electrică şi 4.165.762 contracte de furnizare gaze naturale.

Numărul locurilor de consum se ridică la 15.254.299, din care 10.508.741 locuri de consum energie electrică şi 4.745.558 locuri de consum gaze naturale.

Sunt înregistraţi în POSF 77 de furnizori de energie electrică, 57 furnizori de gaze naturale, 25 de operatori de reţea de energie electrică şi 31 de operatori de reţea de gaze naturale.

„ANRE urmăreşte permanent şi verifică împreună cu furnizorii şi operatorii de reţea modul de funcţionare a POSF şi fluxurile iniţiate de aceştia în vederea stabilizării procesului de schimbare a furnizorului atât de energie electrică, cât şi de gaze naturale prin POSF”, arată ANRE.

Începând cu data de 14.11.2022, operatorii de reţea care au fost pregătiţi din punctul de vedere al sistemelor informatice proprii, precum şi din punctul de vedere al gradului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite prin Regulamentul POSF în sarcina acestora, au început să comunice în POSF, folosind metadatele aferente locurilor de consum, contractelor de reţea prin mesajele specifice definite în standardul POSF. Aceste schimburi tehnice au funcţionat normal fără incidente. Echipa formată din reprezentanţi ANRE şi ai dezvoltatorului Metaminds-Connections oferă asistenţă permanentă tuturor operatorilor.

În continuare, operatorii de reţea încarcă în POSF datele aferente activităţi proprii, iar furnizorii încarcă în POSF atât datele aferente activităţi proprii, cât şi ofertele tip de furnizare în comparatorul de oferte integrat în POSF, motiv pentru care, la această dată, accesul consumatorilor la POSF este restricţionat.

Imediat ce se stabilizează schimburile de mesaje tehnice între operatori şi furnizori şi baza de date a POSF este încărcată, respectiv toţi operatorii de reţea şi toţi furnizorii de energie electrică şi gaze naturale îşi duc la îndeplinire obligaţiile stabilite în sarcina acestora în raport de POSF, ANRE precizează că va anunţa oficial data de la care platforma poate fi utilizată de către consumatorii finali.

Utilizatorii POSF sunt persoanele fizice sau juridice, clienţi finali de energie electrică şi/sau de gaze naturale, precum şi operatorii economici implicaţi în procedura de schimbare de către clientul final a furnizorului de energie electrică şi/sau de gaze naturale şi de contractare a furnizării de energie electrică şi/sau de gaze naturale, înregistraţi în POSF.

Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale au obligaţia de a respecta toate prevederile legale privind sectorul în care activează, precum şi activitatea specifică pe care o desfăşoară.

În conformitate cu atribuţiile/competenţele pe care ANRE le are, s-a demarat verificarea fiecărui operator economic în vederea determinării gradului de îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina acestuia şi luarea de măsuri în cazul neîndeplinirii.

 

 

Ultimele Articole