AcasăEticheteANCOM

Tag: ANCOM

S-a stabilit când va avea loc LICITAȚIA care ne va aduce sute de milioane de euro

”Până la finalul primului trimestru al anului viitor, autoritatea şi-a propus adoptarea deciziei privind organizarea procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a spectrului radio disponibil în benzile de frecvenţe de 700 MHz, 800 MHz, 1500 MHz, 2600 MHz, 3400-3800 MHz pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, care implică stabilirea condiţiilor de acordare a drepturilor de utilizare şi a regulilor de desfăşurare a procedurii de selecţie. Această acţiune va fi urmată de desfăşurarea propriu-zisă a procedurii de selecţie pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor, stabilită a avea loc în trimestrul al II-lea al anului viitor”, arată ANCOM într-un comunicat.

Organizarea acestei licitaţii trebuia să aibă loc anul trecut, însă a eşuat în lipsa implementării Memorandumului 5G semnat între România şi SUA şi a aprobării de către Guvern a taxelor de licenţe. ANCOM anunţa atunci că licitaţia va avea loc în 2020. Eduard Lovin, vicepreşedintele ANCOM, afirma la mijlocul lunii septembrie că este imposibil să se mai acorde licenţele 5G până la finalul acestui an, din cauza lipsei unei Hotărâri de Guvern privind stabilirea preţurilor minime de pornire în licitaţie, precum şi lipsa transpunerii în legislaţie a Memorandumului 5G cu SUA.

Suma minimă estimată a fi atrasă de stat era de 580 milioane de euro, în situaţia în care ar vinde toate benzile de frecvenţe licitate. Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor a publicat pe 2 septembrie o nouă versiune a proiectului de lege care transpune în lege Memorandumul 5G cu SUA.

”Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică planul său de acţiuni pentru anul 2021. Principalele proiecte de anul viitor privesc transpunerea în legislaţia secundară a prevederilor Codului european al comunicaţiilor electronice şi organizarea licitaţiei de spectru pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor în benzile vizate pentru furnizarea de reţele publice şi servicii de comunicaţii electronice de bandă largă, stabilită pentru cel de-al doilea trimestru. De asemenea, planul de acţiuni prevede proiecte legate de implementarea Legii infrastructurii şi revizuirea cadrului legislativ secundar aplicabil pieţei serviciilor de comunicaţii electronice şi serviciilor poştale. Aceste acţiuni vor avea un impact semnificativ asupra pieţei de comunicaţii electronice, în primul rând, dar şi asupra altor sectoare ale economiei. În acest sens, ANCOM va colabora cu toate instituţiile a căror activitate va fi impactată de schimbările preconizate, dar şi cu reprezentanţii mediului de afaceri, pentru a asigura transparenţa tuturor acţiunilor pe care le va întreprinde anul viitor”, anunţă autoritatea.

După transpunerea în legislaţia primară a prevederilor Directivei privind instituirea Codului European al Comunicaţiilor Electronice, va fi necesară o actualizare a cadrului legislativ de la nivel secundar.

”În acest sens, pe parcursul anului viitor, ANCOM şi-a propus revizuirea reglementărilor referitoare la regimul de autorizare generală privind furnizarea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, la procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, la administrarea şi gestionarea resurselor de numerotaţie, la realizarea comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă, precum şi la stabilirea măsurilor de securitate ce trebuie luate de către furnizori şi raportarea incidentelor cu impact semnificativ asupra reţelelor sau serviciilor de comunicaţii electronice”, precizează reprezentanţii ANCOM

De asemenea, pentru continuarea implementării prevederilor Legii Infrastructurii, în prima parte a anului următor autoritatea are în plan stabilirea tarifelor orientative de acces la stâlpii unui operator de reţea, proiectul contribuind la facilitarea dezvoltării reţelelor de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora.  

Pentru implementarea atribuţiilor instituţiei ce sunt prevăzute de Legea Infrastructurii, ANCOM şi-a propus continuarea acţiunilor necesare în vederea realizării inventarului reţelelor publice de comunicaţii electronice şi al elementelor de infrastructură fizică asociate acestora (Proiectul ATLAS), ce va fi elaborat, în principal, pe baza datelor primite de la furnizorii de reţele publice de comunicaţii electronice din România.

Totodată, ANCOM va analiza condiţiile de acces la infrastructurile fizice realizate cu participarea sau sprijinul autorităţilor administraţiei publice centrale ori locale sau finanţate, total ori parţial, din fonduri publice.

În afara reglementărilor viitoare ca urmare a transpunerii codului comunicaţiilor, ANCOM şi-a propus revizuirea pieţei de gros a serviciilor de acces la puncte fixe de calitate superioară pentru a reevalua necesitatea impunerii unor măsuri de reglementare, dar şi a deciziei privind colectarea datelor statistice în domeniul comunicaţiilor electronice şi aplicarea acesteia.

De asemenea, pentru fructificarea beneficiilor progresului tehnologic în favoarea utilizatorilor, autoritatea şi-a propus actualizarea deciziei privind frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere şi a reglementării serviciului de amator.

Actualizarea regimului de autorizare generală privind furnizarea serviciilor poştale, evaluarea Strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poştale în perioada 2017-2020 şi elaborarea Strategiei de reglementare pentru perioada 2021 – 2024 sunt printre principalele proiecte care vizează sectorul serviciilor poştale.

În ceea ce priveşte serviciul universal, ANCOM are în vedere pentru acest an actualizarea actului normativ privind stabilirea condiţiilor şi procedurii de evaluare a respectării obiectivelor de calitate de către furnizorul de serviciu universal, actualizarea valorii costului mediu ponderat al capitalului pentru acesta şi analiza costului net aferent furnizării serviciului universal poştal în anul 2019.

Planul de acţiuni al ANCOM propus pentru anul 2021 poate fi consultat pe site-ul autorităţii, iar persoanele interesate pot transmite observaţii şi propuneri până la data de 4 ianuarie 2021.

Panica in companiile de telefonie mobila

Sistemele informatice ale opera­to­rilor de telecom care gestionează ce­re­rile utilizatorilor de servicii de co­mu­nicaţii de a-şi transfera numerele în re­ţeaua altui furnizor (operaţiune de­nu­mită portare) au înregistrat pro­bleme de funcţionare în perioadele în care mai mulţi clienţi au solicitat si­mul­tan schim­barea furnizorului, astfel că...

Noi reguli pentru cei care îţi dau Internet

Furnizorii de telecomunicații, cărora li se aplică Decizia 158/2015, au făcut deja obiectul unor obligații de transparență conform deciziei ANCOM nr. 77/2009 privind obligațiile de informare a utilizatorilor finali de către furnizori. Decizia 158/2015 stabilește anumite obligații suplimentare pentru furnizorii de servicii de internet, televiziune...

Topul operatorilor telecom cu cele mai multe reclamaţii primite

Datele ANCOM arată că cele mai multe reclamaţii formulate de utilizatori s-au referit la serviciile de comunicaţii electronice furnizate de RCS&RDS - 18%, Telekom România Mobile Communications (fosta Cosmote România) - 15%, Vodafone România - 13%, Orange România - 12% şi Telekom România Communications...

Romanii trec masiv pe cartele

Abonații și utilizatorii de cartele prepay au ajuns la 22,3 milioane în 2014 (12,9 milioane utilizatori pe bază de cartele preplătite active), cu 1,4% mai puțini decât la mijlocul anului 2013, iar numărul liniilor de telefonie fixă a scăzut cu 1,9%, până la 4,6...

Vodafone cere despagubiri de 15 mil. € de la ANCOM

Vodafone, al doilea jucător de pe piaţa de telefonie mobilă, a depus o plângere prealabilă împotriva Autorităţii Naţionale de Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), prin care solicită instituţiei plata a 15 milioane de euro - reprezentând „despăgubiri“ pentru „prejudiciul“ creat companiei de faptul că o...