AcasăGeneral Topul greşelilor în accesarea fondurilor europene. Cum le poţi evita?

Topul greşelilor în accesarea fondurilor europene. Cum le poţi evita?

1. Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate şi administrative stipulate în ghidul de finanţare

Multe proiecte de finanţare sunt respinse încă din prima fază de evaluare datorită tratării acestor condiţii cu superficialitate. Criteriile de eligibilitate ale solicitantului – fie ca e vorba despre forma de consitituire (ONG, autoritate publică, microîntreprindere, IMM, întreprindere mare), vechimea (minim 1-2 ani), profitabilitatea (să fi obţinut profit din exploatare în anul precedent depunerii proiectului), activitatea (codul CAEN) pentru care se solicită finanţare, reprezentantul legal sau lipsa datoriilor în certificatele de atestare fiscală – trebuiesc îndeplinite în strictă concordanţă cu specificaţiile din ghidul de finantare. Altfel, întregul demers este o cheltuială inutilă de timp şi bani: proiectul va fi respins din prima fază.

La fel de importantă este şi respectarea condiţiilor de eligibilitate ale proiectului, de la modul în care acesta contribuie la atingerea obiectivelor programului de finanţare, la condiţiile cu privire la terenul sau clădirea prevazută în proiect, capacitatea operaţională (experienţa şi numărul de oameni implicaţi în gestionarea proiectului) şi financiară (modul de susţinere a cheltuielilor investiţionale şi operaţionale şi valoarea indicatorilor aferenţi), durata de implementare (între 2 şi 4 ani de la aprobarea proiectului) şi respectarea condiţiilor de punctaj minim obligatoriu menţionate în grilele de evaluare tehnico-financiară.

La acestea se mai adaugă şi condiţiile administrative ale proiectului şi solicitantului, precum obţinerea şi ataşarea tuturor avizelor, certificatelor, declaraţiilor şi documentelor în formatul, valabilitatea şi conţinutul solicitate de programul de finanţare.

Respectarea pas cu pas a conditiilor enumerate, în concordanţă cu ghidul de finanţare specific programului accesat, va duce la evitarea respingerii proiectului în etapa de evaluare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.

Află care sunt celelalte greşeli pe care le fac solicitanţii fondurilor europene şi modalităţile de evitare a lor pe Antreprenor.NET.

Ultimele Articole