AcasăEconomieTranselectrica anunţă că obţine pentru România prima finanţare din Fondul pentru Modernizare,...

Transelectrica anunţă că obţine pentru România prima finanţare din Fondul pentru Modernizare, aproape 23 de milioane de euro pentru dezvoltarea infrastructurii energetice de transport

 “Proiectul de construire a unei noi Linii Electrice Aeriene de 400 kV între Constanţa Nord şi Medgidia Sud, propus de Transelectrica la mijlocul lunii septembrie a acestui an pentru finanţare din bugetul Fondului pentru Modernizare, a obţinut finanţarea de 22,9 milioane de euro, conform Deciziei Comisiei Europene C(2021)9135, din 6 decembrie 2021, fiind primul proiect românesc aprobat în cadrul acestui mecanism de finanţare europeană. Plata fondurilor a fost efectuată luni, 13 decembrie 2021, către Ministerul Energiei, în calitate de autoritate competentă pentru gestionarea şi derularea Fondului pentru Modernizare”, precizează compania.

 Realizarea noii linii electrice aeriene de 400 kV între staţiile Constanţa Nord şi Medgidia Sud va permite integrarea unei producţii suplimentare de energie electrică din surse regenerabile de circa 685 MW în zona Dobrogea. De asemenea, va face posibilă o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu aproximativ 16.000 de tone pe an.

Linia Electrică Aeriană (LEA) 400 kV Constanţa Nord – Medgidia Sud, aflată pe lista celor 20 de proiecte strategice de importanţă naţională ale Transelectrica, presupune construirea a 35 de noi kilometri de linie electrică aeriană, 2 kilometri de linie electrică subterană, precum şi extinderea staţiilor Constanţa Nord şi Medgidia Sud. Implementarea proiectului se va realiza în perioada 2021- 2024.

 Investiţia propusă este inclusă şi în lista principalelor proiecte pentru dezvoltarea reţelei electrice de transport din Planul Naţional Integrat Energie şi Schimbări Climatice (PNIESC), care reprezintă angajamentul României la efortul comun de îndeplinire a obiectivelor europene din domeniul energiei şi climei, stabilite pentru anul 2030.

Implementarea proiectului Noua Linie Electrică Aeriană 400 kV Constanţa Nord – Medgidia Sud va contribui la dezvoltarea reţelei electrice de transport din zona Dobrogea, respectiv la securitatea, flexibilitatea şi adecvanţa Sistemului Energetic Naţional, oferind premisele punerii în funcţiune a unor noi capacităţi de producţie de energie din surse regenerabile.

Noua linie de 400 kV dintre Constanţa Nord şi Medgidia Sud are un rol important în procesul de reconfigurare a sistemului energetic naţional şi a reţelei electrice de transport în acord cu noile direcţii stabilite prin pachetele legislative europene „Green Deal” şi „Fit for 55”. Acest proces complex a fost iniţiat de Transelectrica prin elaborarea listei celor 20 de proiecte strategice, în contextul trecerii graduale la o economie neutră din punct de vedere al emisiilor de gaze cu efect de seră. Tranziţia energetică impune o adaptare rapidă a reţelei electrice naţionale de transport şi intensificarea ritmului de extindere a acesteia prin noi investiţii.

Investiţia pentru construirea noii Linii Electrice Aeriene 400 kV Constanţa Nord – Medgidia Sud se încadrează în obiectivele definite prin Directiva (UE) 2018/410, care îşi propune rentabilizarea reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi sporirea investiţiilor care conduc la îndeplinirea ţintelor stabilite, mai arată compania.

Ultimele Articole