Turbomecanica a început plata dividendelor pe 2006

0
Turbomecanica a început plata dividendelor pe 2006

Acţionarii care deţin un număr de cel puţin 20.000 acţiuni pot primi contravaloarea dividendelor şi prin virament bancar. Aceştia trebuie să transmită societăţii, în timp util, informaţiile privind banca şi contul în care să fie virate dividendele, precum şi certificatul de rezidenţa fiscală pentru evitarea dublei impuneri, după caz.

Turbomecanica va distribui dividende tuturor acţionarilor înregistraţi la data de 15 mai 2007. Societatea va acorda pentru anul trecut un dividend brut de 3 bani pe acţiune.