UPDATE – Ministerul Finanţelor a publicat proiectul de ordonanţă privind rectificarea bugetară/ Ministerul Sănătăţii primeşte cea mai mare sumă, Ministerul Dezvoltării va primi 2 miliarde de lei pentru PNDL 3

UPDATE – Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de OUG, execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului 2021 s-a încheiat cu un deficit de 33,81 miliarde lei, respectiv 2,96% din PIB, în scădere faţă de deficitul de 45,17 miliarde lei, respectiv 4,28% din PIB, înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2020.

„O mare parte din deficitul bugetar înregistrat în primul semestru, respectiv 13,34 miliarde lei (1,17% din PIB), este generat de cheltuieli excepţionale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19 (8,11 miliarde lei) şi de creşterea cheltuielilor de investiţii comparativ aceeaşi perioadă a anului 2020 (+5,23 miliarde lei)”, se arată în document. 

 

De asemenea, veniturile bugetului general consolidat au fost în sumă de 176,38 miliarde lei, cu 20,6% peste nivelul încasat în aceeaşi perioadă a anului trecut şi cu un grad de realizare al programului de încasări pe primul semestru de 101,0%. 

 

„Acest avans a fost influenţat de baza redusă aferentă 2020 (în principal perioada martie-mai – caracterizată preponderent de lockdown), redresarea indicatorilor economici, dar şi de recuperarea parţială a unor categorii de venituri (contribuţii de asigurări şi TVA). Cele mai însemnate creşteri nominale s-au înregistrat în cazul TVA, contribuţiilor de asigurări, fondurilor europene, accize, respectiv impozit pe salarii şi venit”, se mai arată în document. 

 

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 210,19 miliarde lei (18,4% din PIB) au crescut în termeni nominali cu 9,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent.

 

”Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost în valoare de 21,35 mld lei, în creştere cu 32,4% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 16,12 mld lei. De asemenea, se observă o creştere mai accentuată a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 52,84% din totalul cheltuielilor pentru investiţii pe primele şase luni ale anului 2021”, se mai arată în Nota de fundamentare.

ŞTIREA INIŢIALĂ – „Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 15.523,2 milioane lei, cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 18.747,6 milioane lei, iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 3.224,5 milioane lei”, se arată în proiectul publicat pe site-ul Ministerului Finanţelor.

Conform documentului, Ministerul Sănătăţii este cel care primeşte cea mai mare sumă, respectiv 3.721,3 milioane lei, din care 1.910,0 milioane lei pentru achiziţia de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naţionale de sănătate, cheltuieli de personal şi 1.811,3 milioane lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

De asemenea, se propune suplimentarea cu 425,0 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea activităţilor privind aprobarea substanţelor active ale produselor biocide şi autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate-

 

Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale ar urma să beneficieze de o suplimentare bugetară de 3.002,0 milioane lei, din care: +15 milioane lei Subvenţii, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, +600 milioane lei Contribuţia României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat, -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale şi +1.000 milioane lei Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanţării proiectelor pentru beneficiari şi/sau continuării finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor europene.

 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei beneficiază de asemenea de o rectificare pozitivă, de 2.244,0 milioane lei.

 

Propunerea de rectificare a avut în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului. Se propune asigurarea sumei de 2.000,0 milioane pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală, a sumei de 100,0 milioane lei pentru Programului naţional de construcţii de interes public sau social derulat de Compania Naţională de Investiţii şi a sumei de 144,0 milioane lei pentru Programul de economisire şi creditare în sistem colectiv conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006.

 

Ministerul Educaţiei primeşte suma de 964,4 milioane lei, din care 210,0 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învăţământul preuniversitar şi a finanţării de bază a învăţământului superior şi 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiţii şi realizarea unor proiecte finanţate din fonduri europene derulate de instituţiile de învăţământ superior. Instituţiile de învăţământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299,0 milioane lei din soldurile anilor precedenţi;

 

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va avea în plus 760,72 milioane lei. Se propune, la rectificare, asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene (750,0 milioane lei), achitarea obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală şi ridicarea popririi înfiinţată asupra conturilor MIPE şi pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);

 

Ministerul Energiei va avea un plus la buget de 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanţări sub formă de grant Societăţii „Complexul Energetic Oltenia” – S.A. conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) şi bunuri şi servicii (-1,5 milioane lei);

 

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii primeşte 625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenţii pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreţinerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007- 2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităţilor de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflaţi sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum şi pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum şi la cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (-9,6 milioane lei);

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor primeşte 533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administraţia Naţională ”Apele Române” a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligaţiei de plată impusă României ca urmare a litigiului internaţional cu OMV Petrom S.A. potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curţii Internaţionale de la Paris (328,5 milioane lei), precum şi pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziţie pentru proiectele cu finanţare din fonduri europene derulate de către Administraţia Naţională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);

 

Ministerul Finanţelor are o suplimentare de buget de 168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+199 milioane lei) şi pentru plata drepturilor în condiţiile reluării activităţii personalului la sediile ANAF şi instituţiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanţate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) şi active financiare (-17,5 milioane lei);

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale primeşte 150 milioane lei. Se propune, la rectificare, alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului naţional antigrindină (+26,0 milioane lei), pentru onorarea obligaţiilor de plată stabilite în sarcina agenţiilor de plăţi (+2,0 milioane lei), precum şi pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituţiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unităţi ale administraţiei publice (-29,1 milioane lei);

 

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor primeşte 134,1 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 150,0 milioane lei necesară atribuirii şi plăţii contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari şi pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluţiei pestei porcine africane şi a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorităţii. Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri şi servicii (-1,9 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane lei), la sumele aferente plăţii creanţelor salariale şi sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) şi la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);

 

Serviciul Român de Informaţii va beneficia de o rectificare de 116,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale (28,7 milioane lei), plata obligaţiilor către furnizorii de utilităţi şi asigurarea funcţionalităţii tehnicii de înzestrare (20,0 milioane lei), asigurarea asistenţei medicale pentru personalul instituţiei (1,3 milioane lei) şi a pensiilor militare (65 milioane lei), precum şi pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri europene (1,9 milioane lei);

 

Autoritatea Electorală Permanentă va primi un plus de 101,75 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare pentru subvenţiile alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice în conformitate cu prevederile art.18 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată (100 milioane lei) şi pentru drepturile salariale ale personalului Autorităţii (1 milion lei);

 

Secretariatul General al Guvernului va primi în plus, la rectificare, conform proiectului, 89,9 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuţia pe primele 6 luni ale anului, precum şi suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri şi servicii, 71,8 milioane lei a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane lei pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat şi 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;

 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului va primi 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation şi cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plăţii drepturilor salariale. Având în vedere execuţia cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului şi necesarul de finanţare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri şi servicii (-4,2 milioane lei), subvenţii (-14,15 milioane lei) şi transferuri (-8 milioane lei);

 

Ministerului Tineretului şi Sportului i se alocă în plus 23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanţate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal şi a rentelor viagere care se acordă sportivilor;

 

Academia Română primeşte 22,6 milioane lei, per sold, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului şi pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor medicale din subordine;

 

Serviciul de Informaţii Externe va avea o suplimentare bugetară de 17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale şi 117 milioane lei reprezentând credite de angajament pentru demararea de proiecte multianuale de investiţii;

 

Ministerul Justiţiei primeşte 13,1 milioane lei pentru lucrări de investiţii la sediile instanţelor judecătoreşti.

 

Ministerul Culturii va primi 12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale şi pentru finanţarea instituţiilor publice de cultură din subordine;

 

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale va avea în plus 41,2 milioane lei pentru plata chiriilor aferente spaţiilor tehnice şi pe piloni închiriate pentru instalarea de echipamente de comunicaţii (+15,0 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare şi extindere a infrastructurilor şi sistemelor de tehnologia informaţiei şi de comunicaţii aflate în administrare (+15,0 milioane lei) şi pentru lucrări de investiţii angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);

 

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reţinute în proporţie de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investiţiilor la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonare, mai prevede proiectul de buget.

 

Structura care pierde cea mai mare sumă de bani este Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, care înregistrează o rectificare negativă de 2.781,2 milioane lei, per sold. „Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3.319,4 milioane lei, în principal ca urmare a creşterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii şi majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru şomaj cu suma de 547,1 milioane lei”, se arată în proiect.

 

Ultimele Articole

Articole similare

Parteneri