AcasăEconomieVirgil Popescu, după votul din Parlament pe decarbonizarea sectorului energetic: Nu închidem...

Virgil Popescu, după votul din Parlament pe decarbonizarea sectorului energetic: Nu închidem nicio Unitate de Producţie a energiei electrice pe bază de cărbune, ci, din contră, investim în modernizare şi ne pregătim pentru viitor

”NU închidem nicio Unitate de Producţie a energiei electrice pe bază de cărbune, ci, din contră, investim în modernizare şi ne pregătim pentru viitor. De aceea vreau să le mulţumesc colegilor deputaţi pentru voturile de adoptare a legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic. Prin această lege se instituie măsuri pentru atenuarea consecinţelor sociale ale închiderii şi conservării capacităţilor de producere a energiei electrice pe bază de lignit şi huilă şi a carierelor şi minelor aferente, stabilirea surselor de finanţare a măsurilor de ajutor de stat, precum şi a măsurilor pentru coordonarea şi implementarea procesului de decarbonizare”, spune ministrul Popescu. 

 

El precizează că, pentru coordonarea şi implementarea procesului de decarbonizare, se înfiinţează Comitetului Interministerial al Cărbunelui, al Comitetului consultativ şi al Grupului de Lucru pentru coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor stabilite, precum şi posibilitatea repornirii grupurilor energetice închise, prin decizia Guvernului României şi la propunerea Ministerului Energiei, în situaţie de criză energetică şi în corelare cu măsurile cuprinse în planurile de urgenţă aferente sectorului energetic.

 

”Important de reţinut: În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin rezerva tehnică se înţelege rezerva de putere asigurată cu scopul de a înlocui grupurile indisponibile pentru care există contracte de energie electrică sau de a fi la dispoziţia Operatorului de transport şi sistem, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» – S.A. pentru situaţii în care adecvanţa Sistemului electroenergetic naţional nu poate fi asigurată prin piaţa de energie electrică.”, afirmă Virgil Popescu. 

 

Ministrul energiei mai arată: ”Conform Planului de restructurare al Complexului Energetic Oltenia, aprobat de către Comisia Europeana prin Decizia C(2022) 553 final din 26 ianuarie 2022, pentru care s-a obţinut finanţare din Fondul de Modernizare în valoare de 897 mil. euro, cu participarea Complexului Energetic Oltenia vor fi realizate noi investiţii în capacităţi pe gaze naturale şi surse regenerabile de energie, după cum urmează: 2 grupuri pe gaze naturale “ready for hydrogen” de tip CCGT, cu o capacitate totală de 1.325 MW:-Işalniţa: 850 MW – cu punere în funcţiune în 2026- Turceni 475 MW – cu punere în funcţiune în 2026, 8 parcuri fotovoltaice cu o capacitate totală de 735 MW – până în 2024.  Capacitatea de producere a energiei electrice pe bază de huilă din cadrul Complexului Energetic Hunedoara, respectiv grupul energetic Paroşeni 4, cu o putere instalată de 150 MW, va asigura, până la finalul anului 2030, neutralizarea huilei rezultată ca urmare a lucrărilor de punere în siguranţă a zăcămintelor de huilă”. 

 

 

Ultimele Articole