AcasăActualitateAdmitere la Politehnică 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Admitere la Politehnică 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Admitere la Politehnică 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii. Vești de ultimă oră pentru elevi care vor să se înscrie la Universitatea Politehnică.

Admitere la Politehnică 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Concursul de admitere la Politehnică 2022 are loc în curând, iar în funcție de Facultatea pe care candidații și-o doresc, lucrurile sunt diferite.
Pentru înscrierea la Admitere la Politehnică 2022, documentele necesare sunt următoarele:

Admitere la Politehnică 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

  • Certificatul de naștere al candidatului (copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Act de identitate candidat (Carte de identitate sau Pașaport) aflat în perioada de valabilitate la data înscrierii – copie scanată/fotografie, format *.jpg sau *.pdf, încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro
  • 1 fotografie (tip pașaport/CI, color, minim 2MP, format *.jpg) încărcată on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Situație școlară, adeverință, foaie matricolă sau alt document/documente emis/emise de liceul de la care provine candidatul, în care sunt specificate mediile obținute de candidat în timpul liceului, la disciplinele selectate pentru proba P1 și, respectiv, P2 (vezi Anexa II, secțiunea Anexa II-1), cât și mediile generale obținute de către acesta în clasele a IX-a, a X-a și a XI-a pentru proba P3 (vezi Anexa III). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Dacă este cazul, documente care să ateste rezultatele obținute de candidat la o serie de activități suplimentare pe care acesta le-a desfășurat în anii de liceu (vezi Anexa III și/sau Anexa VI). Documentul/documentele scanate/fotografiate, în format *.jpg sau *.pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Dovada achitării taxei de înscriere la concurs (vezi Anx.IV-6) sau dovadă prin care să reiasă faptul că poate fi scutit de această taxă (vezi Anx.IV-7). Documentul / documentele scanate/fotografiate, în format *jpg sau *pdf se încarcă on-line în platforma https://admitere.pub.ro.
  • Cererea de înscriere semnată de candidat în care să fie menționate opțiunile candidatului pentru admiterea anticipată la facultatea de bază. Această cerere se descarcă (download) din platforma on-line https://admitere.pub.ro/ după completarea restului informațiilor necesare înscrierii (date personale, date referitoare la studiile efectuate și opțiunile pentru concursul de admitere). Cererea (în format *.pdf) descărcată este semnată de candidat (tipărire și semnare pe hârtie urmată de scanare/fotografiere sau dacă acesta posedă – semnătură electronică certificată). Varianta semnată este ulterior încărcată în format *.pdf în platforma de înscriere on-line.
  • Declarație pe proprie răspundere semnată de candidat, privind veridicitatea datelor și a documentelor furnizate de acesta în cadrul procesului de înscriere. Documentul semnat este scanat/fotografiat și încărcat în format *.jpg sau *.pdf în platforma de înscriere on-line https://admitere.pub.ro.
  • Adeverință medicală din care să rezulte că este apt medical pentru domeniul/domeniile de studiu din cadrul UPB la care candidează, emisă cu maxim 30 de zile înainte de înscrierea la concurs. Documentul, daca este tipărit, va fi scanat/fotografiat și încărcat în format *.pdf. Daca documentul este electronic (transmis de medicul de familie) acesta este transformat în format *.pdf și încărcat în platforma de admitere.

Admitere la Politehnică 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii

Calendarul complet de admitere, în funcție de Facultatea aleasă de la Politehnică poate fi accesat integral AICI. 

Ultimele Articole