AcasăActualitateAdmitere la Spiru Haret 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii...

Admitere la Spiru Haret 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate în parte

Admitere la Spiru Haret 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate în parte. Viitorii studenți care vor să se înscrie la Spiru Haret 2022, trebuie deja să se pregătească.

Admitere la Spiru Haret 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate în parte

Potrivit site-ului oficial al Universității, perioada de înscriere se desfășoară în perioada 1 iulie– 30 septembrie 2022.
În ceea ce privește documentele și actele necesare, acestea sunt următoarele:

Admitere la Spiru Haret 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate în parte

A) DOVADA ABSOLVIRII EXAMENULUI DE BACALAUREAT:
Diplomă de bacalaureat / diplomă echivalentă în original;
sau
Copie a diplomei de bacalaureat însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate sau care au depus diploma de bacalaureat în original la alt dosar de admitere);
sau
Adeverinţă eliberată de liceu, în original, pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul curent; adeverinţa trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat;

Admitere la Spiru Haret 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate în parte

sau
Copie a adeverinţei eliberată de liceu, însoţită de o adeverinţă eliberată de facultatea la care se află adeverinţa eliberată de la liceu în original (pentru cei care au depus adeverinţa eliberată de la liceu în original la alt dosar de admitere).
B) DOCUMENTE DE IDENTIFICARE:
Copie a cărții de identitate, care să cuprindă codul numeric personal;
Copie a certificatului de naştere;
Copie a certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

Ultimele Articole