Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti speră să revină pe profit în acest an, după pierderile de 136 milioane lei din 2020

0
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti speră să revină pe profit în acest an, după pierderile de 136 milioane lei din 2020

“Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a înregistrat la 31 decembrie 2020 un rezultat brut negativ în valoare de 136,1 milioane lei şi nu a înregistrat plăti restante CNAB a programat pentru anul 2021 un rezultat brut pozitiv în valoare de 207.390 lei  şi nu a estimat plăţi restante”, arată nota de fundamentare.

Veniturile estimate pentru anul 2021 indică o creştere faţă de cele preliminate în anul 2020 cu 31,25%, fiind susţinute de evoluţia ascendentă a traficului aeroportuar, care a fost estimat în creştere cu 53,28% faţă de valoarea realizată în anul 2020, în condiţiile menţinerii tarifelor aplicate în cursul anului 2020.

Ponderea veniturilor din activitatea de bază, în veniturile totale, corelate direct cu traficul aerian, este de 81,41% şi au fost estimate, în creştere cu 47,74% faţă de anul precedent.

“Creşterea veniturilor aeronautice (activitatea de bază) în anul 2021, comparativ cu anul 2020, cu 47,74%, este rezultatul influenţei modificării preponderent favorabile a indicatorilor fizici de trafic. Aceste venituri corespund tarifelor încasate pentru prestarea de servicii aviatice atât pentru linii aeriene cât şi pentru pasageri. Alături de activitatea de bază, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti desfăşoară o serie de activităţi ce generează venituri non-aeronautice, a căror pondere în veniturile totale este de 18,31%. Veniturile non-aeronautice cuprind în principal venituri obţinute din închirieri spaţii şi terenuri, activitatea de protocol, marketing publicitate, venituri din parcare şi utilităţi”, arată documentul.

CNAB îşi propune în cadrul proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 să realizeze cheltuieli totale de 539,9 milioane lei, în scădere cu 1,41 % faţă de cele preliminate pentru anul 2020.

“Scăderea cheltuielilor totale cu procentul de 1,41% se datorează în principal măsurilor implementate de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti pentru eficientizarea activităţii aeroportuare, în contextul generat de pandemia de COVID-19 şi de situaţia financiară dificilă rezultată ca urmare a restricţiilor de călătorie impuse pentru a limita răspândirea virusului”, se menţionează în raport.

Cheltuielile pentru investiţii estimate pentru anul 2021 vor fi în scădere faţă de cele realizate la 31 decembrie 2020 cu 64,06%, în sumă de 206,3 milioane lei.

Bugetul de venituri şi cheltuieli a fost elaborat pe o prognoză privind traficul aerian, în creştere cu 53,28% faţă de cel realizat în anul 2020.

“La întocmirea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pentru perioada 2021 – 2023, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a abordat o strategie prudentă prin estimarea veniturilor totale aferente anului 2021 pentru aproximativ  90% din numărul de pasageri aferent scenariului mediu de trafic aerian, conform prognozelor Consiliului Internaţional al Aeroporturilor (Airport Council International) şi anume, pentru 6.850.000 pasageri. Acest număr reprezintă aproximativ 47 % din nivelul realizat în anul 2019”, mai arată proiectul.

Numărul de personal programat la finele anului 2021 (1.516 salariaţi) va ramâne acelaşi cu cel programat la finele anului 2020. Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform legii anuale a bugetului de stat, în anul 2021 scade cu 15,69% faţă de cel realizat în 2020, la 10.587 lei.

Creanţele restante pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 64,98% faţă de cele realizate în anul 2020, la 15 milioane lei.