Investigaţiile scumpe de care poţi beneficia de la 1 aprilie, dacă eşti asigurat la Sănătate

0
7
Investigaţiile scumpe de care poţi beneficia de la 1 aprilie, dacă eşti asigurat la Sănătate

Ce investigaţii vor fi incluse în pachetul de bază de servicii medicale, de la 1 aprilie

CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast, CT mastoidă, CT sinusuri, CT hipofiză cu substanţă de contrast, RMN sinusuri, colangiografia RMN sunt investigaţiile de înaltă performanţă, incluse din acest an în pachetul de bază, potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015.

Colangiografia RMN este o metodă neinvazivă pentru investigarea căilor biliopancreatice, cu ajutorul rezonanţei magnetice nucleare. Colangiografia RMN este indicată în evidenţierea variantelor anatomice: pancreas – divisum sau ducte biliare aberante; în patologia malformativă a cailor biliare; în patologia litiazică; în pancreatite cronice hipertrofice; în obstrucţii biliare, etc.