x


  • EUR
    4.7216
    USD
    4.2706
string(7) "general"

Lista clanurilor din universităţile româneşti

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Politehnica Bucureşti sunt câteva din universităţile în care activează familiile restrânse sau lărgite ale rectorilor, decanilor şi şefilor de catedră. MONEY.ro a alcătuit o listă a celor mai cunoscute clanuri, pe care vă invităm să o completați.

Author: | Sursa: Money.ro | Publicat: 06.01.2011, 22:05

Lista clanurilor universitare din România nu este o analiză reprezentativă la nivel naţional, întrucât nu îşi propune să prezinte toate cazurile de nepotism din universităţile de stat, ci doar pe unele dintre cele mai cunoscute de la centrele universitare din Bucureşti, Arad, Iaşi, Sibiu şi Cluj-Napoca. În cazul în care ştiţi alte clanuri universitare, în afara celor prezentate aici, vă rugăm să ne trimiteţi feedback-ul vostru, prin comentarii la material.

 

Potrivit noii Legi a Educaţiei, rudele până la gradul III nu vor mai putea să deţină funcţii de conducere în cadrul aceleiaşi universităţi. Presedintele Traian Băsescu a declarat marţi, la Palatul Cotroceni, că noua Lege va distruge clanurile universitare care parazitează universităţile de stat din România.

“Paradoxul este că universităţile de stat au fost transformate, multe dintre ele, în fabrici de diplome, care nu mai au ca obiectiv calitatea specialiştiilor pe care îi pregătesc, ci cantitatea, spre buna retribuire a rectorilor, decanilor şi a altor categorii importante ale clanurilor universitare desigur. Nu mai sunt permise micile “familiuţe”, cu soţ, soţie, fini, rude până la gradul trei în aceeaşi universitate”, a spus şeful statului.

 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu

 

Binomul Soţ-soţie

 

Ioan Danciu-prof.univ.dr.ing., decanul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului. Soţia sa, Cristina-Anca Iaru Danciu, este lector univ. doctorandă în Inginerie Industrială, domeniu coordonat de soţul său (care este şi conducătorştiinţific de doctorat în domeniul Inginerie Industrială) şi şef de lucrări la aceeaşi facultate.

 

Mihai Ognean-şef lucrări doctor inginer la catedra de Biotehnologii alimentare din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului. Soţia sa-Claudia Felicia Ognean este asistent univ. drd. inginer la Catedra de Ingineria Proceselor Alimentare din cadrul aceleiaşi facultăţi.

 

Cosmin Mihalache-profesor universitar doctor, şef de catedră la Catedra I-Discipline Fundamentale-Morfologice din cadrul Facultăţii de Medicină, şi Manuela Mihalache-prof.univ.dr. decanul Facultăţii de Medicină.

 

Manuel Guţan-conf.univ.dr. la Facultatea de Drept Simion Bărnuţiu, catedra de Drept Public, şi Bianca Selejan Guţan, conf. univ. dr. la aceeaşi facultate şi la aceeaşi catedră de Drept Public.

 

Capitolul I. Clanuri mari

 

Clanul Oprean

Constantin Oprean, rectorul universităţii, profesor universitar doctor inginer.

Letiţia Oprean, soţia sa, profesor universitar doctor biolog la Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului.

Cristina Oprean Tănăsescu, fiica rectorului, conf.univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul universităţii.

Camelia Oprean, fiica lui Oprean, lector universitar doctor la Facultatea de Ştiinţe Economice.

 

Clanul Ciocoi-Pop

Dumitru Ciocoi-Pop, profesor universitar doctor la Catedra de Studii Britanice şi Americane din cadrul Facultăţii de Litere şi Arte. Dar şi conducător de doctorat. Informaţie relevantă în context, pentru că soţia şi fiica i-au fost doctoranzi.

Liliana Ciocoi-Pop– soţia profesorului e conf.univ.dr. la aceeaşi catedră.

Ana-Blanca Ciocoi-Pop, fiica celor doi, care e asistent universitar doctor tot la Catedra de Studii Britanice şi Americane.

 

Clanul Miţariu

Mircea Miţariu, prof. univ.dr., şef de catedră la Medicină Dentară, din cadrul Facultăţii de Medicină.

Copiii şi soţii/soţiile lor sunt şefi de lucrări la Medicină Dentară. Astfel:

Mihaela Miţariu Cernuşcă, fiica lui Mircea Miţariu, doctorand, şef de lucrări la Catedra VIII Medicină Dentară (Specialitatea Urgenţe în medicina dentară, chirurgie orală).

Mihai Miţariu, fiul lui Mircea Miţariu, doctorand şi acesta şi şef de lucrări la aceeaşi catedră de la Medicină Dentară (Specialitatea Anestezia în medicina dentară, reabilitare orală).

Sebastian Miţariu Cernuşcă, ginerele lui Miţariu, doctorand, şef de lucrări la Catedra VIII Medicină Dentară (Specialitatea Microproteze, protetică dentară).

Gabriela Miţariu, nora lui Miţariu, doctorand, şef de lucrări tot la Catedra VIII Medicină Dentară (la Materiale dentare, tehnologia protezelor dentare).

 

Clanul Mironescu

Vionela Mironescu este prof.univ.dr inginer al Facultăţii de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului., Catedra Biotehnologii alimentare.

Ion-Dan Mironescu este fiul profesorului şi şef de lucrări dr. inginer la Catedra de Ingineria Proceselor Alimentare din cadrul aceleiaşi facultăţi.

Monica Mironescu este nora Vionelei Mironescu şi şef de lucrări dr. inginer tot la Catedra de Biotehnologii alimentare.

 

Capitolul II. Clanuri mai mici. În devenire

 

Clanul Bardac

Dorin Iosif Bardac-prof.dr.conducător de doctorat la Facultatea de Medicină Victor Papilian.

Ovidiu Dorin Bardac-fiul profesorului Bardac şi conf.dr la Catedra IV-Discipline de specialitate chirurgicale la Facultatea de Medicină Victor Papilian.

 

Clanul Streza

Î.P.S. Laurenţiu Streza-profesor universitar doctor, conducător de doctorat şi decanul Facultăţii de Teologie Andrei Şaguna.

Ciprian Streza este fiul Î.P.S. sale şi conferenţiar univ. dr. la catedra tatălui său (catedra II), cu o teză de doctorat (Anaforaua euharistică a Sfântului Vasile cel Mare. Istorie, text, analiză comparată, comentariu teologic) elaborată tot sub îndrumarea tatălui său.

 

Clanul Lupu

Alexandru Corvin Lupu este prof. dr la Facultatea de Ştiinţe Politice.

Graţian Lupu este fiul său şi asistent universitar doctorand la aceeaşi facultate.

 

Clanul Santai

Ioan Santai este prof.dr. la Catedra de Drept public a Facultăţii de Drept.

Anda Varga Santai este fiica profesorului Santai şi lector univ. doctorand la aceeaşi catedră.

 

 

Clanul Mihoc

Prof. Vasile Mihoc este profesor doctor la Facultatea de Teologie, catedra I.

Daniel Mihoc este fiul său şi lector dr. la catedra la care activează şi tatăl său.

 

 

Clanul Maniţiu

Ioan Maniţiu-prof.dr. med. conducător de doctorat la Facultatea de Medicină Victor Papilian şi şef de catedră la Catedra III-Discipline de specialitate medicale.

 

Ramona Maria Reff-asistent universitar doctorand la catedra IV-Discipline de specialitate chirurgicale.

 

Universitatea Aurel Vlaicu Arad


Clanul Ilica

Anton Ilica-decan la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Laurenţiu Ilica Leucea, ginerele său, e lector universitar doctor şi titular la aceeaşi facultate.

Daciana Ilica-Leucea, fiica lui Anton Ilica, şef de lucrări doctor inginer la Facultatea de Inginerie, catedra de Tehnologia Produselor Textile şi Fizică.

 

Clanul Gaşpar

Dumitru Gaşpar-profesor universitar dr. la Facultatea de Ştiinţe Exacte, cadru didactic asociat.

Păstorel Gaşpar, fiul său, conf.univ.dr. asociat la Facultatea de Ştiinţe Exacte.

 

Politehnica Bucureşti

 

Binomul tată-fiu(fiică)


 

Clanul Sterian

Paul Sterian este prof. dr. ing. şi şef al Catedrei Fizică II, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Aplicate.

Andreea Rodica Sterian este fiica profesorului Sterian şi şef lucrări titular doctor inginer la aceeaşi catedră la care tatăl său este şef.

 

 

 

 

Clanul Chiuţă

Ion Chiuţă este prof. dr. la Catedra Producerea şi Utilizarea Energiei, din cadrul Facultăţii de Energetică de sub umbrela Politehnicii Bucureşti.

Alexandru-Ionuţ Chiuţă este şef de lucrări la aceeaşi catedră din cadrul Facultăţii de Energetică. Şi fiul profesorului Chiuta.

 

 

 

Clanul Saracin

Marin Saracin este prof.dr. la Politehnica Bucureşti,  la Catedra de Măsurări, Aparateelectrice şi Convertoare statice, din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică. Cristina Gabriela Saracin este fiica profesorului Saracin şi şef de lucrări dr. inginer la aceeaşi catedră din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică.

 

Clanul Ghiţă

Constantin Ghiţă este profesor dr la Facultatea de Inginerie Electrică, Catedra de Maşini, Materiale şi Acţionări Electrice.

Mihai Octavian Ghiţă este fiul profesorului Ghiţă şi conf. dr. inginer la Catedra deMăsurări, Aparate electrice şi Convertoare statice, din cadrul aceleiaşi facultăţi.

 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universităţii Bucureşti

 

Clanul Coman

Constantin Coman este preot prof dr la Facultatea de Teologie Ortoxoxă, catedra Teologie Biblică.

Mihai Coman, fiul său, este asist. univ. drd tot la Facultatea de Teologie Ortodoxă, dar la Catedra Artă Sacră.

 

Clanul Gordon

Vasile Gordon este preot profesor universitar doctor şi şef al Catedrei Teologie Practică din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Octavian Gheorghe Gordon este fiul profesorului Gordon şi lector universitar doctor la Catedra de Teologie Filologie din cadrul aceleiaşi facultăţi.

 

Clanul Moldoveanu

Nicu Moldoveanu este preot profesor doctor la Catedra Teologie Practică din cadrul Facultăţii de Teologie Ortodoxă.

Ioan Moldoveanu este fiul profesorului Moldoveanu şi preot conferenţiar universitar doctor la Catedra de Teologie Istorică din cadrul aceleiaşi facultăţi.

 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 

Clanul Petrina

Mircea Petrina este profesor universitar doctor inginer la Facultatea de Construcţii, la Catedra Mecanica Construcţiilor, dar şi prorector dezvoltare resurse umane şi materiale.

Tudor Petrina este fiul profesorului Petrina şi asistent doctorand inginer la catedra la care performează şi tatăl său (Catedra Mecanica Construcţiilor).

Bogdan Petrina este şi el fiul profesorului Petrina şi asistent inginer la aceeaşi facultate, la Catedra Construcţii din Beton Armat, Construcţii Metalice.

 

Clanul Vlaicu

Aurel Vlaicu– prorector cercetare ştiinţifică şi relaţii internaţionale este profesor universitar doctor inginer la Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Catedra de Comunicaţii.

Rodica Vlaicu, soţia sa, este lector universitar doctor la Catedra de Limbi Străine din cadrul Facultăţii de Construcţii de Maşini.

 

Clanul Topa

Vasile Topa este profesor universitar doctor inginer, directorul Laboratorului de CAD în Electromagnetism şi Circuite Electrice.

Marina Dana Topa este profesor universitar doctor inginer la Catedra Bazele Electronicii din cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii, şi soţia profesorului Topa.

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad, din Iaşi

 

 

Clanul Avarvarei

Ioan Avarvarei este profesor universitar doctor şi directorul Departamentului de Pedotehnică din cadrul Facultăţii de Agricultură.

Catrinel-Simona Avarvarei este fiica profesorului Avarvarei şi asistent doctorand la Departamentul Pregătirea personalului didactic, din cadrul aceleiaşi facultăţi (Agricultură).

Teona Avarvarei este soţia profesorului Avarvarei şi profesor consultant doctor tot la Departamentul de Pedotehnică (coordonat de soţul său).

Bogdan Vlad Avarvarei este fiul profesorului Avarvarei şi şef lucrări doctor la Departamentul Managementul producţiilor animale, din cadrul Facultăţii de Zootehnie.

 

Clanul Carp-Cărare

Mihai Carp-Cărare este profesor consultant doctor, director Departament XI- Sănătate Publică la Facultatea de Medicină Veterinară.

Cătălin Carp-Cărare este fiul profesorului Carp-Cărare şi şef lucrări doctor la acelaşi departament coordonat de tatăl său.